herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Protokół Nr 17/2012 Ze wspólnego posiedzenia Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Zdrowia , Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa oraz Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 18 maja 2012 roku