herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Karsku


AAB.MF - 7351-168/2004 Myślibórz, dnia 09-06-2004r.

STAROSTA MYŚLIBORSKI

podaje do publicznej wiadomości

Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001r. z późn. zm. ) informuję, że w publicznym dostępnym wykazie prowadzonym przez Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, zamieszczony został wniosek o wydanie decyzji zamiennej do decyzji wydanej przez Starostę Myśliborskiego, znak: AAB.7351-67/99, z dnia 05-07-1999r., dotyczący: modernizacji oczyszczalni ścieków w Karsku ( dostosowaniu oczyszczalni do przyjęcia większej ilości ścieków i dostosowaniu jej do obowiązujących przepisów środowiska ), na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 744/19, obręb Karsko, gmina Nowogródek Pomorski.

Inwestorem powyższego zadania inwestycyjnego jest Wójt Gminy Nowogródek Pomorski, ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, przy ul. Marcinkowskiego 2 ( pokój nr 20 w godzinach od 8°° do 15°° ) w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej informacji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 09-06-2004 09:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-06-2004
Ostatnia aktualizacja: - 09-06-2004 09:44