herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

350/2012 w sprawie dostępu do informacji publicznej

Zgłoszona  przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 kwietnia br.

w sprawie dostępu do informacji publicznej:

Treść wniosku:

Interpelacja dotyczyć będzie dostępu do informacji publicznej. zwróciłem się z wnioskiem o udostępnienie kserokopii Sprawozdania z kontroli doraźnej w ZSP Nr 1 w Barlinku, ponieważ z protokołu z posiedzenia nic nie wynika, poza tym, że Zarząd zapoznał się z wynikami kontroli, natomiast informacja stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia Zarządu. Jeżeli załącznik jest integralną częścią protokołu, to dlaczego nie jest umieszczany w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów są jawne i dostępne. Organy, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane zapewnić lokalowe lub techniczne środki umożliwiające wykonywanie prawa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3. W miarę potrzeby zapewnia się transmisję audiowizualną lub teleinformatyczną z posiedzeń organów, o których mowa w ust. 1. Sesje Rady Powiatu nie są już nagrywane, a można byłoby przecież zakupić kamerę i nagrywać posiedzenia. Z pewnością byłoby to duże ulepszenie dla osób protokołujących posiedzenia. To co powinno być zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej określone jest w odpowiednich przepisach i powinniśmy się do tego stosować. Informacje publiczne udostępniane są na wniosek zainteresowanego. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnej informacji dot. złożonego wniosku w sprawie udostępnienia sprawozdania z kontroli. Jak to się ma do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Podobna sytuacja miała miejsce, jeśli chodzi o0 mój wniosek o udostępnienie informacji publicznej, jaką jest informacja na temat zobowiązań szpitali powiatowych za miesiąc luty. Otrzymałem w tym zakresie odpowiedź, ale jaki był problem, kiedy byłem w Starostwie u Naczelnika Wydziału EZS poprosiłem o udostępnienie informacji, odmówiła, ponieważ informacja nie była przedmiotem posiedzenia Zarządu. Pytam się: jakim prawem?  Od kiedy informacja staje się publiczna w momencie, kiedy stanie na posiedzeniu Zarządu. Sąd Administracyjny jasno wypowiedział się na te tematy i nie ma tam tajemnic. Idąc dalej, dlaczego nie otrzymałem ze Starostwa odpowiedzi na wniosek, że został pozostawiony bez rozpatrzenia, ponieważ nie został uzupełniony. Apeluje, aby Starosta zwrócił  trochę uwagi pracownikom, aby działali zgodnie z prawem, ponieważ jesteśmy podmiotem publicznym i jesteśmy do tego zobowiązani.

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

 

Starosta Myśliborski – Arkadiusz Mazepa

poinformował, że jeśli jest złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej takowa jest przygotowana i przekazana radnemu. Dodał, że jeśli jest potrzeba przekazania innych informacji należy doprecyzować swoje wnioski i pytania. Stwierdził, że w toku prac nad statutem Komisja, która zajmuje się tym tematem weźmie wnioski radnych pod uwagę.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 04-06-2012 13:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 04-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 04-06-2012 13:08