herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

347/2012 w sprawie przekroczenia wskaźnika zadłużenia Powiatu:

Zgłoszona  przez Pana Ryszarda Wiśniaka interpelacja na XX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 kwietnia br.

w sprawie przekroczenia wskaźnika zadłużenia Powiatu:

Treść zapytania:

Jakie skutki prawne powoduje przekroczenie wskaźnika zadłużenia, tj. niespełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych. (dot. to całej kadencji 2010-2014). Jakie są skutki prawne w stosunku do organu, jakim jest Rada i Zarząd Powiatu.

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

 

Skarbnik Powiatu – Alicja Karczewska

poinformowała, że art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych mówi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6. Jakie będą skutki prawne z tytułu przekroczenia wskaźnika w roku 2014. Projekt uchwały sprawie uchwalenia budżetu na rok następny może zostać cofnięty przez RIO i przekazany ponownie pod obrady Rady celem dostosowania albo pokaże się źródło dochodów bieżących albo zmniejszy się wydatki bieżące. Jeżeli się tego nie dokona to kolejne przepisy mówią, na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3, który mówi, że wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. Mówi się o przygotowywanych zmianach, jakie mają nastąpić w ustawie o finansach publicznych, dotyczyć to będzie też roku 2014 lecz już można dziś wywnioskować, że wskaźnik na rok 2013 też jest zagrożony.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 04-06-2012 13:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 04-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 04-06-2012 13:06