Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Pobór 2004


ORGANIZACJA POBORU NA TERENIE POWIATU MYŚLIBORSKIEGO

W 2004 ROKU

Na podstawie art. 32 z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21 poz. 205 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony narodowej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2004 r. (Dz. U. Nr 189, poz. 1862) informuje się, że komisja lekarska i komisja poborowa na terenie Powiatu Myśliborskiego przeprowadzi pobór w okresie od 2 do 29 marca 2004 roku.

1.Obowiązkowi zgłoszenia się do powiatowej komisji lekarskiej i poborowej podlegają mężczyźni urodzeni

w roku 1985, a także mężczyźni urodzeni w latach 1976 - 1984, dotychczas nie stawali do poboru.

2.Do wyżej wymienionych komisji wzywa się także mężczyzn, którzy ukończyli 17 lat i zgłosili się ochotniczo do

odbycia zasadniczej służby wojskowej.

3.Do stawienia się przed powiatową komisją lekarską wzywa się :

-poborowych urodzonych w latach 1976 - 1984, uznanych ze względu na stan zdrowia za czasowo

niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru,

-poborowych, którzy złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

4.Do stawienia się przed powiatową komisją poborową wzywa się również poborowych urodzonych w

latach 1976 - 1984, którzy złożyli wnioski o :

-odroczenie służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych ze względu

na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.

-skierowanie do służby zastępczej.

5.Podania o skierowanie do służby zastępczej należy kierować do Komisji Wojewódzkiej ds. Służby Zastępczej na adres :

Wojewódzka Komisja ds. Służby Zastępczej

Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Odrowąża 1

71-420 Szczecin

Podania o skierowanie do służby zastępczej złożone przed dniem 1.01.2004 r. rozpatrywane będą przed

Powiatową Komisją Poborową.

6.Do poboru wzywa się także kobiety urodzone w latach 1980 - 1986, które w roku szkolnym 2003/2004

kończą naukę w średnich i pomaturalnych lub policealnych szkołach medycznych.

7.Pobór dla osób zamieszkałych na terenie Powiatu Myśliborskiego przeprowadzi Powiatowa Komisja

Lekarska i Powiatowa Komisja Poborowa w okresie od 2 do 29 .03.2004 r. Komisje będą pracować w lokalu Bursa szkolna, ul. Za Bramką 5, 74-300 Myślibórz.

8.Poborowi zgłaszający się do poboru po raz pierwszy powinni przedstawić Komisji: dowód osobisty,

posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez

nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające wykształcenie lub pobieranie nauki, potwierdzone zgłoszenie się do rejestracji przedpoborowych oraz prawo jazdy (jeżeli posiadają).

9.Spełnienie obowiązku stawienia się do poboru oznacza zgłoszenie się poborowego w określonym terminie i

miejscu przed powiatową komisję lekarską i komisję poborową.

10.Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do poboru. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia od

obowiązku stawiennictwa przed wyżej wymienionymi komisjami.

11.Osoby, które nie stawią się przed komisją lekarską lub poborową w określonym terminie i miejscu bez

usprawiedliwienia albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, zgodnie z art. 224 pkt 1 wyżej cytowane ustawy, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

12.W razie niestawienia się do poboru bez uzasadnionej przyczyny wójt, burmistrz (prezydent miasta) na

wniosek przewodniczącego komisji poborowej nakłada na osobę grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do komisji, w trybie przepisów o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji.

13.Termin poboru dla poszczególnych gmin :

-Miasto i Gmina Barlinek - 2 - 9 marca 2004 roku

-Gmina Boleszkowice - 10 marca 2004 roku

-Miasto i Gmina Dębno - 11 - 18 marca 2004 roku

-Miasto i Gmina Myślibórz - 19 - 25 marca 2004 roku

-Gmina Nowogródek Pomorski - 26 marca 2004 roku

14.Posiedzenia Powiatowej Komisji Poborowej :

26 marca 2004 r. - rozpatrywanie podań z gminy Barlinek i Dębno,

29 marca - rozpatrywanie podań z gmin : Boleszkowice, Myślibórz i Nowogródek Pomorski..

STAROSTA MYŚLIBORSKI

JANUSZ WINIARCZYK

Myślibórz, dnia 29 stycznia 2004 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 30-01-2004 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 30-01-2004 12:35