herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

324/2012 w sprawie remontu dachu w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

Zgłoszona przez Pana/Panią Tadeusza Maćkałę interpelacja na XX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 25 kwietnia 2012r.

 

w sprawie remontu dachu w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

 

Treść zapytania: Starosta stwierdził, że dach w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu nie został wykonany, ponieważ zaniedbał to poprzedni Dyrektor placówki. Było tak, że środki finansowe zostały zabrane dużo wcześniej, niż można było ten remont wykonać. W tym temacie kilkakrotnie zabierałem głos na sesji. Nie było tak, że Dyrektor nie chciał, czy nie potrafił wykonać tego zadania, tylko tych środków było za mało. Można sprawdzić, kiedy Zarząd zabrał te środki. Trzeba mieć cywilną odwagę się do tego przyznać, a nie zrzucać winę  na kogoś innego. Być może Dyrektor nie wykonałby tego zadania – nie wiem, ale środki finansowe na to zadanie zostały zabrane i podzielone na inne jednostki.  

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Niniejszym wyjaśniam, że w powyższej sprawie dnia 28.10.2011 r. skierowano pismo do ówczesnego Dyrektora ZPOW „Szkuner” Pana Dariusza Strachoty z zapytaniem, czy rozpoczął procedurę związaną z wymianą dachu. Dyrektor ZPOW „Szkuner” udzielił odpowiedzi, że w tej sprawie zostały podjęte n/w kroki:

 - sporządzono wstępny kosztorys naprawy dachu przez osobę posiadającą uprawnienia (załącznik do budżetu jednostki na 2011 rok),

-  dokonano zgłoszenia do Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie przy ul. Postepów 17 w celu uzyskania możliwości ogłoszenia na stronach internetowych,

-  zgłoszono do Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego
w Myśliborzu roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę polegające na wymianie pokrycia dachowego na budynku Domu Wczasów Dziecięcych,

- zwrócono się do Naczelnika Wydziału Inwestycji  Gospodarki i Promocji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu z prośbą o zaopiniowanie dokumentacji przetargowej na przetarg o nazwie ”Wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Wczasów Dziecięcych (pismo
z dnia 11.05.2011 r. znak ZPOW.270.02.2011 oraz pismo znak ZPOW .0714.27.2011),

 

W związku z tym, że do października 2011 roku nie rozpoczęto procedury przetargowej na wymianę pokrycia dachowego nie możliwym stało się dokonanie tej inwestycji w roku 2011. Dlatego też Zarząd Powiatu podjął decyzję o zmniejszeniu planu placówce.

 

Dodatkowo wyjaśniam, że zawnioskowana przez Dyrektora kwota na realizację w/w zadania została w pełni zabezpieczona w budżecie jednostki na 2011 rok (131.132 zł).

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 15-05-2012 12:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 15-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 15-05-2012 12:40