herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

323/2012 w sprawie zatrudnienia radców prawnych przy realizacji projektu "Pomocna Dłoń"

Zgłoszona przez Pana/Panią Tadeusza Maćkałę interpelacja na XX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 25 kwietnia 2012r.

 

w sprawie zatrudnienia radców prawnych przy realizacji projektu "Pomocna Dłoń"

 

Treść zapytania:Dyrektor PCPR w Myśliborzu zawarł umowy zlecenia z radcami prawnymi przy realizacji projektu „Pomocna Dłoń”. Czy jest to zgodne z prawem? Bo o ile mi wiadomo nie jest to zgodne z prawem. Mogą być konsekwencje finansowe z tytułu odszkodowań. Jakie były warunki płacowe poprzednich radców, a jakie są obecnych radców prawnych.

 

 

Z informacji uzyskanej z PCPR w Myśliborzu wynika, że do obsługi prawnej projektu „Pomocna Dłoń” w 2011 roku Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pani Elżbieta Ligenza podpisała umowę zlecenia z Kancelarią Adwokacką w dniu 17 maja 2011 roku na okres od: § 3 Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie przez okres łącznie czterech miesięcy w trakcie realizacji projektu tj. od 17.05.2011 do 31.12.2011 r.”
(w umowie stwierdzono błędy). Zgodnie z „§5 Zleceniobiorcy za wykonanie usługi przysługuje wynagrodzenie łączne w wysokości 14.760 zł brutto/słownie czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt 00/100/, w tym cena netto 12.000 netto, podatek Vat 23% w wysokości 2760 zł.”

Mając na uwadze jakość wykonywanej obsługi prawnej, wykonywanie powierzonych zadań
z dużym opóźnieniem, a także konsekwencje finansowe wynikające z nieprawidłowej realizacji projektu w 2008 roku (166.411,78 zł środki wykorzystane niezgodnie
z zachowaniem procedur oraz należne odsetki 51.537,50, co łącznie dało kwotę 217.949,28 zł zwrócona do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w dniu 07.02.2011 roku – były to środki Powiatu Myśliborskiego) Dyrektor podjął decyzję o rozwiązaniu ww. umowy z końcem miesiąca października 2011 roku.

W listopadzie 2011 roku podpisano umowę z Kancelarią Radcy Prawnego zgodnie z którą:
              

§ 3 Zleceniobiorca wykonywać będzie zlecenie przez okres łącznie dwóch miesięcy w trakcie realizacji projektu tj. od 15.11.2011 do 31.12.2011 r.”

§5 Zleceniobiorcy za wykonanie usługi przysługuje wynagrodzenie łączne w kwocie 3.690 zł brutto (słownie: trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100), w tym VAT 23%.”

 

Środki na obsługę prawną projektu pochodzą w całości z budżetu projektu „Pomocna Dłoń”.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 15-05-2012 12:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 15-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 15-05-2012 12:37