herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

319/2012 w sprawie sytuacji finansowej SPZOZ Szpitala Powiatowego w Barlinku i w Dębnie

Zgłoszona przez Pana/Panią Tadeusza Maćkałę interpelacja na XX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 25 kwietnia 2012r.

 

w sprawie sytuacji finansowej SPZOZ Szpitala Powiatowego w Barlinku i w Dębnie:

 

Treść zapytania:Jakie są zobowiązania szpitali powiatowych na koniec marca br. Czy Zarząd Powiatu zgodnie z przepisami dokonuje oceny sytuacji finansowej obu placówek. Gdzie można zapoznać się z analizą dokonywaną przez Zarząd Powiatu?

Jak kształtują się fundusze ZFSS, zobowiązania publiczno-prawne oraz opłacanie składek ZUS i PFRON.

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Informuję, że sytuacja finansowa szpitali powiatowych przedstawia się następująco:

 

Stan zobowiązań SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie na dzień 31.03.2012 r. – 19 217 610,00 zł, w tym:

- zobowiązania publiczno-prawne                 798 261,00

- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń               320 121,00

- zobowiązania z tyt. dostaw i usług         1 468 269,00

- pozostałe zobowiązania                          15 427 499,00

- rezerwy na zobowiązania                         1 203 460,00

 

Stan zobowiązań SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku na dzień 31.03.2012r. – 7 211 169,86 zł, w tym:

- zobowiązania publiczno-prawne                 525 303,32

- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń               661 697,56

- zobowiązania z tyt. ZFŚS                           195 378,36

- zobowiązania z tyt. dostaw i usług             528782,94

- pozostałe zobowiązania                           5 300 007,68

 

Dodatkowo wyjaśniam, że rozstrzygnięcia i działania Zarządu Powiatu jako organu wykonawczego znajdują swoje odzwierciedlenie w protokołach z posiedzeń oraz
w załącznikach do tych protokołów.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 15-05-2012 12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 15-05-2012
Ostatnia aktualizacja: - 15-05-2012 12:31