herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

315/2012 w sprawie analizy gospodarki nieruchomościami w Starostwie i jednostkach podległych - kontynuacja interpelacji

Zgłoszona  przez Panią Danutę Patkowską interpelacja na XIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 marca br.

w sprawie analizy gospodarki nieruchomościami w Starostwie i jednostkach podległych – kontynuacja interpelacji:

Treść zapytania:

Ciągle proszę o rzetelne przeprowadzenie analizy gospodarki nieruchomościami. Otrzymałam odpowiedź, że Wydział GKN obecnie analizuje, czy jest potrzeba weryfikacji obecnie obowiązujących stawek. W związku z tym pytam, jakie stawki obowiązują? Na sesji w miesiącu lutym radny Janusz Winiarczyk opowiadając o Fundacji Talent-Promocja-Postęp mówił, że nikt nie chciał tych obiektów, dlatego dogadali się i fundacja otrzymała je za darmo. Dlatego jeszcze raz pytam, jakie są to stawki? Uważam, że kwestie te powinny być uregulowane.     

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

 

Naczelnik Wydziału GKN – Ewa Kucharska

odnośnie pytania radnej Danuty Patkowskiej w sprawie stawek czynszu poinformowała, że kierownicy powiatowych jednostek sami dysponują nieruchomościami. Wysokość stawek jest określona w uchwale Zarządu Powiatu nr 27/43/03 z 17 czerwca  2003 roku i przedstawia się następująco: 4,50 zł + VAT za 1 m2 garażu i 3,82 zł + VAT za 1 m2 lokalu mieszkalnego. Stawki były rewaloryzowane rocznym wskaźnikiem wzrostu cen od towarów i usług podawane przez Prezesa GUS. Wydział Geodezji zweryfikuje te stawki, rzeczoznawca określi wartość, tak, aby nie trzeba było już tego rewaloryzować w najbliższym czasie.

 

Zgłoszona  przez Pana Cezarego Krzyżanowskiego interpelacja na XIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 marca br.

w sprawie sytuacji na drogach powiatowych:

Treść zapytania:

Poruszę kwestie związane z sytuacją na drogach powiatowych w Barlinku. Myślę, że jest to problem, który nie dotyczy tylko Barlinka, ale większości dróg, w tym niestety dróg powiatowych. O tym, jakie środki są przeznaczane na utrzymanie dróg doskonale wiemy, co one bardzo niskie. Myślę, że powinniśmy sobie w jakiś sposób usystematyzować pracę, po to, aby radni i mieszkańcy mogli wiedzieć czego mogą oczekiwać w zakresie utrzymania dróg. W poprzednim roku kolega radny Tomasz Jarema mówił o harmonogramie w zakresie utrzymania dróg. Liczyłem, że będzie to usystematyzowanie naszych działań i pozwoli to na utrzymywanie naszych dróg przynajmniej jeśli chodzi o czystość i porządek w stopniu umiarowym, dobrym, a przede wszystkim bezpiecznym. W ubiegłym tygodniu skontaktowałem się w tej sprawie z Wicestarostą Andrzejem Potyrą, który obiecał, że te drogi będą sprzątnięte, ponieważ pracownicy Wydziału Dróg skończyli przeprowadzkę do budynku przy ul. Spokojnej 22 i mogą zając się drogami. Taka sytuacja bardzo mnie niepokoi. To nie jest normalne, że ktoś, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie dróg zajmuje się przeprowadzkami. Myślę, że trzeba naprawić ten stan rzeczy. Drogi naprawdę są niebezpieczne. Są zapiaszczone i nie były sprzątnięte po zimie, w Barlinku dotyczy to trzech dróg: Myśliborskiej, Szosowej i ul. Św. Bonifacego, również fragmenty dróg na terenach wiejskich, które również należałoby odpowiednio utrzymywać. Ulica Szosowa została niedawno wyremontowana ze środków Powiatu, w części ze środków Gminy i środków unijnych. Wykonano odwodnienie, a dziś piasek tam zalega i zapycha odwodnienie. Często otrzymuję sygnały, że piasek z naszych dróg spływa i zanieczyszcza inne drogi. W okolicach dojazdów do skrzyżowań występuje zapiaszczenie, które powoduje, że ktoś może nie zatrzymać się w tym miejscu, w którym powinien. Myślę, że powinniśmy przygotować taki harmonogram i przekazać dla osób odpowiedzialnych w Gminach, by mogli poinformować naszych mieszkańców kiedy i jak będziemy utrzymywali nasze drogi. Myślę, że po zimie minęło wystarczająco dużo czasu, aby się tym zająć.

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

 

Naczelnik Wydziału Dróg – Adam Trzciński

odnośnie utrzymania czystości na drogach poinformował, że Wydział Dróg podejmuje działania zmierzające do zapewnienia czystości, a co za tym idzie bezpieczeństwa na drogach powiatowych. Wszystkie działania podejmowane są w ramach posiadanych środków i możliwości technicznych Wydziału. Zaznaczył, że obecnie sprzątanie dróg zostało zlecone firmie zewnętrznej. Sprzątanie obejmuje drogi na terenie gminy Barlinek, Dębno, Nowogródek Pomorski i Boleszkowice. Zostaną uprzątnięte również drogi wiejskie. Ponadto na bieżąco obwody drogowe sprzątają w miarę swoich możliwości drogi i pobocza. Odnośnie pytania w sprawie remontów cząstkowych dróg poinformował, że sezon letni wymaga wiele pracy w zakresie remontów dróg. Jest przygotowany harmonogram prac na drogach powiatowych i pokrywa się on z harmonogramem remontów cząstkowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 24-04-2012 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 24-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2012 12:53