herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

293/2012 w sprawie działalności fermy norek w m. Rościn

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę interpelacja na XIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 marca br.

w sprawie działalności fermy norek w m. Rościn:

Treść zapytania:

Czy ferma w Rościnie uzyskała pozwolenie na budowę? Ponieważ obiekt przebudowano częściowo. Czy wydano decyzję o zmianie sposobu użytkowania?

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska – Henryk Oczkoś

odnośnie fermy norek w Rościnie poinformował, że Starosta Myśliborski nie wydawał żadnych decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie zmiany sposobu użytkowania obiektów z fermy indyków na fermę norek. Zauważył, że taką decyzję wydaje się na wniosek inwestora, który do dnia dzisiejszego takiego wniosku nie złożył. Dodał, że według polskich przepisów prawa (ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich) zwierzęta futerkowe-norka amerykańska jest traktowana jako zwierzę gospodarskie, i nie ma różnicy pomiędzy krową, świnią a norką amerykańską. Biuro projektów działające w imieniu inwestora – właściciela tej fermy - zwróciło się do Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska z prośbą o zajęcie stanowiska przedkładając dokumentację techniczną w formie inwentaryzacji robót budowlanych, z pytaniem: Czy zakres jaki został określony w tej inwentaryzacji podlegałby wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie zmiany sposobu użytkowania obiektów?. Stanowisko Starosty Myśliborskiego - po zapoznaniu się z ww. inwentaryzacją - było takie, że projektowany zakres zmian będzie wymagać decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektów. Powtórzył, że obecnie inwestor nie złożył wniosku, dlatego Starosta w tym zakresie działać nie może. Dodał, że Burmistrz MiG Myślibórz złożył odpowiednie doniesienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu o sygnałach od mieszkańców, że na terenie fermy są prowadzone prace budowlane. Powiatowy Inspektor podjął czynności, pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem, ponieważ nie został wpuszczony na teren fermy. Podjął kolejne czynności, wszedł na teren i jest to już jurysdykcja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jeśli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego potwierdzi, że prace budowlane były wykonywane to wówczas zgodnie z prawem budowlanym jest to samowola budowlana. Podał, że dnia 29 marca br. o godz. 16.00 Burmistrz MiG Myślibórz organizuje w MOK-u konferencję naukową nt. hodowli norek w Polsce. Na konferencję zostali zaproszeni m.in.: Wojewódzki Inspektor Weterynarii, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Naczelnik Wydziału BOŚ jako przedstawiciel Starosty Myśliborskiego. Na konferencję zostali też zaproszeni mieszkańcy  wsi Rościn oraz przedstawiciele hodowców norek m.in. firmy AGROCOMLEX spółka z o. o. z Rościna. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 24-04-2012 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 24-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 24-04-2012 12:28