herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

282/2012 4) w sprawie aneksu do umowy zawartej z Ordynatorem Oddziału Chirurgii w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

Zgłoszona przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 28 marca 2012r.

w sprawie aneksu do umowy zawartej z Ordynatorem Oddziału Chirurgii
w SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

Treść zapytania:Dodam, że zakończył się kolejny wyrok dotyczący tego samego szpitala. Sąd Pracy przywrócił do pracy Pana Roberta G. Jest to pierwsza sprawa, która dotyczyła 3 miesięcznego wypowiedzenia. Jeszcze toczy się postępowanie w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego.

Czy za zgodą Zarządu Powiatu podpisano aneks do umowy? Wszedłem w posiadanie takiej wiadomości kiedy były prowadzone rozmowy, Starosta otrzymał e-maila z informacją co się dzieje w szpitalu. Doszło wówczas do ewakuacji bloku operacyjnego w Szpitalu w Dębnie. Podpisano aneks do umowy (mam jeszcze otrzymać potwierdzenie e-mailem w tej sprawie).
W umowie, którą zawarto z Ordynatorem Oddziału Chirurgii jest aneks, który mówi, że
w przypadku skrócenia umowy zostanie mu wypłacone 10-krotność wynagrodzenia miesięczne. Odwołanie od wyroku skutkuje tym, że przechodzi to do drugiej instancji, ale
w ostateczności i tak jest utrzymywany pierwszy wyrok i rosną odsetki.

 

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Niniejszym informuję, że sprawa zawisła przed Sądem Rejonowym w Choszcznie IV P 77/11 z powództwa Roberta G. o przywrócenie do pracy i zapłatę odszkodowania w kwocie  40.365zł wraz z odsetkami ustawowymi od daty wytoczenia powództwa tj. od  września 2010r. i kosztami postępowania.

W dniu 28.03.2012r. Sąd Rejonowy wydał wyrok, zasądzając od Szpitala Powiatowego na rzecz Roberta G. odszkodowanie w kwocie: 40.365,00zł  wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 09.07.2011r. Do kwoty jednomiesięcznych poborów, tj. odnośnie kwoty 13.455zł sąd nadał wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności.

Ponadto zasądzono od Szpitala na rzecz powoda koszty zastępstwa adwokackiego w kwocie            3.600 zł oraz nakazano Szpitalowi zapłatę na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania sądowego w kwocie 2.403,06zł. W pozostałym zakresie, tj. odnośnie przywrócenia do pracy powództwo oddalono.

Z uwagi na fakt, iż orzeczenie jest nieprawomocne zostanie w terminie 7 dni licząc od daty wydania wyroku złożony wniosek o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia na piśmie, a po uzyskaniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem zostanie podjęta decyzja w przedmiocie zaskarżenia orzeczenia do Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Ponadto informuję, że blok Operacyjny Szpitala w Dębnie nie był ewakuowany.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 16-04-2012 20:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 16-04-2012
Ostatnia aktualizacja: - 16-04-2012 20:11