herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

278/2012 w sprawie wysokości i rozdysponowania wolnych środków finansowych:

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkałę interpelacja na XIX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 28 marca 2012r.

 

w sprawie wysokości i rozdysponowania wolnych środków finansowych:

Treść zapytania:Co z wolnymi środkami – jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikającym z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek zgodnie z art. 214 ustawy o finansach publicznych. Jaka kwota tych środków była na rachunku bieżącym na koniec roku 2011, z czego wynikała i na co zostanie rozdysponowana?

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

Kwota wolnych środków na dzień 31.12.2011 roku wynosiła 936.359zł. i została rozdysponowana w kwocie 599.667 zł, w tym:

- kwota 500.000 zł, dotycząca udzielenia pożyczki dla SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie,

- kwota 68.791 zł, dotycząca zwrotu środków do PFRON (zadanie pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych-mieszkańców Gminy Myślibórz”),

- kwota 13.876 zł, na indywidualne nauczanie ucznia ZSP Nr 1 ul. Szosowa w Barlinku,

- kwota 17.000 zł, za zakup energii w ZSP Nr ul. Zachodnia w Dębnie,

na dzień 28.03.2012 roku kwota wolnych środków wyniosła 336.692 zł.

 

Ponadto przekazuję poniżej informację dotyczącą Pana zapytania zgłoszonego na XVIII sesji Rady Powiatu w punkcie „Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu”:

 

Treść wniosku: Proszę o przedstawienie informacji dotyczącej pracy anestezjologa w 2011 roku dot. liczby godzin przepracowanych w poszczególnych miesiącach, za które zostało mu wypłacone wynagrodzenie. Dlaczego nie było żadnego działania w tym zakresie, skoro była taka informacja z NFZ?

 

Informuję, że w wyniku czynności kontrolnych ustalono, że w 2011 roku całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii udzielał jeden lekarz anestezjolog. Lekarz ten świadczył usługi na podstawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z dnia 30.12.2010 roku. W treści niniejszej umowy ustalono m. in., iż Szpital będzie wypłacać lekarzowi należność ryczałtową za świadczone przez niego usługi.         Z dokumentacji przedstawionej do kontroli wynika, że ww. lekarz anestezjolog w 2011 roku pełnił codziennie całodobowe dyżury.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że sprawa dotycząca funkcjonowania w szpitalu anestezjologa, a co za tym idzie trudności oraz problemy dotyczące podpisania kontraktu z Narodowy Funduszem Zdrowia leżą wyłącznie po stronie Szpitala. Mając na uwadze chronologię wystąpień ZOW NFZ w Szczecinie do SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie oraz udzielane odpowiedzi można stwierdzić, że brak należytej staranności w prowadzeniu powyższej sprawy leży niewątpliwie po stronie Szpitala. Problem powstał w szczególności z powodu nie dokonania przez osoby odpowiedzialne za zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych weryfikacji obowiązujących przepisów prawnych                  w zakresie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne, które zostały określone przez Prezesa NFZ nr 74/2011/DSOZ z dnia 22 listopada 2011 roku. Niezwłoczne zastosowanie się do zmian od momentu pierwszego wezwania (13.12.2011 r.) do złożenia wyjaśnień odnośnie złożonej oferty aktualizacyjnej pozwoliłaby na pozytywne jej załatwienie.

O powyższej sytuacji Starostwo otrzymało informację dopiero w dniu 03.01.2012 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 16-04-2012 19:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 16-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 16-04-2012 20:01