herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 79/272/2012 w sprawie skierowania pod obrady XX sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie likwidacji Policealnego Studium Zawodowego w ZSP Nr 3 w Myśliborzu, Liceum Ogólnokształcącego Uzupełniającego w ZSP Nr 3 w Myśliborzu, Policealnego Studium Turystycznego dla dorosłych na podbudowie szkoły średniej w ZSP Nr 2 w Barlinku, II Liceum Profilowanego w ZSP Nr 2 w Barlinku, Technikum Handlowego zaocznego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSP Nr 2 w Barlinku, Szkoły Policealnej Nr 2 w ZSP nr 2 w Barlinku, Liceum Profilowanego w ZSP Nr 1 w Barlinku, Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla dorosłych w ZSP nr 1 w Barlinku, Trzyletniego Technikum Uzupełniającego Nr 1 w ZSP nr 1 w Barlinku, Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w ZSP Nr 1 w Barlinku, Szkoły Policealnej Nr 1 na podbudowie Liceum Profilowanego w ZSP nr 1 w Barlinku