herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" 2018-09-05 11:22
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "II Kongres Sejmowy Polskich Dzieci Wojny" 2018-09-05 11:20
Oferta realizacji zadania publicznego pn."Koncert międzypokoleniowy Napiszę Do Ciebie z Dalekiej Podróży" 2018-08-30 13:35
Oferta realizacji zadania publicznego pn."Turnieje piłki nożnej - z podwórka na stadion" 2018-08-30 13:33
Oferta realizacji zadania publicznego pn."II Myśliborski Kongres Miłosierdzia" 2018-08-28 10:58
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2018 - 2021." 2018-08-27 14:10
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z dnia 19.07.2018r. 2018-08-16 10:13
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO "Sto kilometrów na stulecie - bieg imienia Legionisty Michała Gawlasa 2018-08-06 15:25
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO "Wakacyjny wyjazd do Wrocławia" 2018-08-06 15:23
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO "Letnie spotkania tenisowe" 2018-08-06 15:20
Prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2018-2021 - okres realizacji zadania od dnia 01.09.2018r. do dnia 31.08.2021r. 2018-07-19 10:58
Oferta realizacji zadania publicznego pn."Spotkanie z muzyką polską" 2018-07-10 08:28
Informacja o wyniku postępowania Program korekcyjno-edukacyjny 2018-06-26 14:52
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie Programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2018-06-14 16:12
Informacja o wyniku postępowania - unieważnienie 2018-06-14 16:07
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie Programu korekcyjno edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2018-06-01 13:08
Oferta realizacji zadania publicznego pn."Spełniamy marzenia - wycieczka do Krakowa" 2018-05-30 14:26
Oferta realizacji zadania publicznego "Pora Seniora w powiecie myśliborskim" 2018-05-22 10:54
Oferta realizacji zadania publicznego "Cykl Plenerów Malarskich" 2018-05-22 10:53
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Myśliborskiego w 2018 roku 2018-04-26 09:41
Oferta realizacji zadania publicznego pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch" 2018-04-09 13:29
Oferta realizacji zadania publicznego 2018-04-05 10:14
Oferta realizacji zadania publicznego 2018-03-20 09:59
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert w 2018 roku 2018-03-06 11:05
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Mysliborskiego w 2018 roku 2018-03-06 11:03
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku 2017-11-30 19:30
NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA POWIERZENIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU MYŚLIBORSKIEGO W ROKU 2018 2017-10-26 12:03
OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W ROKU 2018 2017-10-26 12:05
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na sprawdzanie kosztorysów ofertowych związanych z likwidacją barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pod względem prawidłowego sporządzenia wg zasad kosztorysowania (KNR) i zastosowanie średnich cen rynkowych lub wydawnictwa SEKOCENBUD z ostatniego kwartału poprzedzającego miesiąc, w którym przedłożono kosztorys do sprawdzenia, przed wykonawczy i po wykonawczy. 2017-10-10 10:37
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu: - prowadzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2018 - 2020, - prowadzenia placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2017 - 2018 dla dzieci i młodzieży wymagających specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych. 2017-10-03 13:03
Sprawdzanie kosztorysów ofertowych związanych z likwidacją barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pod względem prawidłowego sporządzenia wg zasad kosztorysowania (KNR) i zastosowanie średnich cen rynkowych lub wydawnictwa SEKOCENBUD z ostatniego kwartału poprzedzającego miesiąc, w którym przedłożono kosztorys do sprawdzenia, przed wykonawczy i po wykonawczy. 2017-10-02 13:26
OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU 2017-09-22 10:57
Oferta realizacji zadania publicznego 2017-08-21 14:07
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - zapytanie ofertowe na przeprowadzenie Programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2017-07-31 14:29
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2017-07-07 13:05
ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie Programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2017-06-30 10:08
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2017-05-26 08:55
Zawiadomienie o wyborze oferty na sprawdzanie kosztorysów ofertowych związanych z likwidacją barier architektonicznych 2017-05-16 13:30
Zawiadomienie o wyborze oferty na sprawdzanie kosztorysów ofertowych związanych z likwidacją barier architektonicznych 2017-05-16 13:29
Oferta realizacji zadania publicznego 2017-04-28 08:16
ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 2017-04-05 09:43
ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA 2017-04-05 09:42
ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 2017-04-05 09:40
DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA SPRAWDZANIE KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH ZWIĄZANCYH Z LIKWIDACJĄ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 2017-03-31 13:38
Oferta realizacji zadania publicznego 2017-03-09 12:10
Oferta realizacji zadania publicznego 2017-03-09 12:09
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert w 2017 roku 2017-02-17 12:12
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku 2017-02-17 12:10
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ KOLONII TERAPEUTYCZNYCH DLA 40 DZIECI Z TERENU POWIATU MYŚLIBORSKIEGO W RAMACH PROJEKTU "RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA" 2017-02-09 14:46
Wyniki otwartego konkursu oferta na realizację zadań publicznych w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku 2016-12-05 15:25
Oferta realizacji zadania publicznego 2016-12-01 13:26
Oferta realizacji zadania publicznego 2016-11-21 16:05
Oferta realizacji zadania publicznego 2016-11-15 09:14
Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Myśliborskiego w 2017 roku 2016-10-11 18:08
Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2016-09-21 14:54
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2016-09-13 14:42
Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Myśliborskiego 2016-08-23 13:35
UCHWAŁA NR 115/359/2016 ZARZĄDU POWIATU W MYŚLIBORZU z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert na 2016 rok 2016-09-06 14:13
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia 2016-08-03 12:22
Zawiadomienie o wyborze oferty na prowadzenie usług nadzoru budowlanego 2016-04-20 10:17
Ogłoszenie o wyborze oferty na przeprowadzenie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2016-04-07 13:17
DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT NA PROWADZENIE USŁUG NADZORU BUDOWLANEGO 2016-04-06 13:34
Nabór na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu myśliborskiego w roku 2016 2015-11-13 16:12
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej 2015-11-02 10:35
Informacja o wyniku rozpatrzenia ofert na przeprowadzenie "Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie" 2015-07-30 14:01
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie programu korekcyjno- edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2015-07-14 08:00
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia instytucjonalnej pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2015-2017. 2014-12-11 13:23
Zarządzenie Nr 17/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia instytucjonalnej pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w latach 2015-2017 2014-11-14 14:01
Oferta Stowarzyszenia "Mój Dom" z Barlinka dotycząca realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Zielono nam - żyjemy zdrowo i kolorowo" 2014-05-29 14:14
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2014-05-09 13:38
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla maksymalnie 14 wychowanków w roku 2014. 2013-12-30 14:02
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ 2013-11-29 13:46
Oferta realizacji zadania publicznego 2013-09-23 15:06
Oferta realizacji zadania publicznego 2013-06-10 09:27
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Myśliborskiego 2013-06-06 09:28
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Myśliborskiego 2013-04-12 12:45
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU MYŚLIBORSKIEGO W ROKU 2013 2013-04-12 09:26
OGŁOSZENIE O NABORZE CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ 2013-04-12 09:16
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej 2013-02-28 13:14
Sprostowanie do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu prowadzenia rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków. 2013-02-18 14:52
OGŁOSZENIE O NABORZE CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT 2013-02-15 07:42
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU MYŚLIBORSKIEGO W ROKU 2013 2013-02-15 07:40
OGŁOSZENIE DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLIBORZU 2013-02-05 14:19
Oferta realizacji zadania publicznego 2013-01-18 13:51
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu myśliborskiego 2013-01-11 10:08
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych dla organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu myśliborskiego 2012-10-01 14:44
Ogłoszenia 2012-10-01 14:45