herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Wpisywanie do ewidencji instruktorów

Wpisywanie do ewidencji instruktorów

podstawa prawna

ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2003r. Nr 58, poz. 515)

wymagane dokumenty:

  1.  Wniosek
  2. Załączniki:

- dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,

- zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem,

- zaświadczenie o niekaralności,

- orzeczenie lekarskie,

- orzeczenie psychologiczne,

- zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego w jednostce upoważnionej przez starostę,

- zdała egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę,

3. Termin załatwienia sprawy - do 30 dni

4. Opłaty

znaczki skarbowe

- 5 zł wniosek

- 0,50 każdy załącznik

dowód wpłaty na konto starostwa

- 40 zł

5. Sprawy załatwia

Wydział Komunikacji i Dróg - Aneta Płóciennik

Tel. 0-95-747-23-90, 31-90

6.  kiedy

w poniedziałek od 8,00 do 16,00

od wtorku do piątku od 7,30 do 15,30  

7. tryb odwoławczy 

Wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Myśliborskiego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Dmytruszewski 22-07-2003 16:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 22-07-2003 16:19