herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

265/2012 w sprawie składu komisji konkursowych do wyłonienia kierowników jednostek organizacyjnych:

 

Zgłoszona przez Pana Ryszarda Wiśniaka interpelacja na XVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 29 lutego 2012r.

 

w sprawie składu komisji konkursowych do wyłonienia kierowników jednostek organizacyjnych:

 

 

Treść zapytania:Powołuje się różne gremia komisyjne, różne formy konkursowe. Czy jest zgodne z prawem i nie budzi jakichkolwiek podejrzeń uczestnictwo radnych, którzy są zarówno  z organu stanowiącego, jak i wykonawczego. Chodzi o to, aby Członkowie Zarządu nie brali udziału w takich gremiach? Uwikłanie Członka Zarządu w pracy w Komisji nie pokrywa się chyba z obowiązującym prawem?

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

 

Z uwagi na ogólną treść pytania, w którym nie sprecyzowano o jakich konkretnie konkursach mowa, niniejszym informuję, co następuje:

 

Zgodnie z art. 36a ust. 6 w związku z art.5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku    o systemie oświaty w celu przeprowadzenia konkursu Zarząd Powiatu wykonując uprawnienia organu prowadzącego szkołę lub placówkę powołuje komisję konkursową  w skład której wchodzi trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę (organem prowadzącym szkoły i placówki oświatowe jest Rada Powiatu). Zgodnie z art.5c pkt 2 w/w ustawy kompetencjami organu prowadzącego w tym zakresie dysponuje zarząd.

 

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół w roku 2011 odbyły się w Zespole Szkół  w Smolnicy oraz w Zespole Szkół w Myśliborzu, a w 2012r. w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. Zgodnie z w/w ustawą realizując swoje uprawnienia Zarząd Powiatu wyznaczał członków komisji konkursowej uchwałami: Nr 27/58/2011, Nr 55/163/2011 oraz Nr 64/209/2012.

 

Ponadto, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej  z dnia 19 sierpnia 1998 w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz.U.98.115.749 ze zm.). Uchwałą Nr XVI/166/2012 w dniu 18 styczni 2012r. Rada Powiatu (jako podmiot, który utworzył zakład) wyznaczyła swoich przedstawicieli do składu Komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 19-03-2012 09:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 19-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2012 09:01