herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

264/2012 w sprawie haromonogramu prac dot. zamiaru likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku:

 

Zgłoszona przez Pana Ryszarda Wiśniaka interpelacja na XVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 29 lutego 2012r.

 

w sprawie haromonogramu prac dot. zamiaru likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Barlinku:

 

 

Treść zapytania:W dniu wczorajszym – będąc gościem na sesji Rady Miejskiej w Barlinku – Przewodniczący Rady Rodziców przy Ognisku pracy Pozaszkolnej Formacja Słońce Słoneczna Gromada – Pana Paweł Fatyga dostarczył mi kilka pism. Te same pisma przekazano Zarządowi Powiatu. Przez cały czas czuję się odpowiedzialnym radnym bez względu na to w jakim ugrupowaniu politycznym jestem, dlatego powinienem mieć wiedzę na temat dalszych losów Ogniska. Z przesłanych pism (do wiadomości Komisje Stałe oraz radni  z terenu Gminy Barlinek, którzy nie uczestniczyli w spotkaniu: C. Krzyżanowski, A. Sznabowicz, R. Wiśniak ) wynika, że radni  nie wypełniają należycie swoich mandatów. Zaznaczam, że dla ludzi z zewnątrz nie ma podziału, czy ktoś jest w opozycji, a ktoś w koalicji, mówi się Rada Powiatu w Myśliborzu. w związku z tym pytam jakie dalsze działania, harmonogram prac przewiduje Zarząd Powiatu w stosunku do Ogniska Pracy Pozaszkolnej Słoneczna Gromada w Barlinku. Rzecz jest niezwykle ważna, ponieważ jest to jednostka, która przynosi taką dużą promocję  Powiatu Myśliborskiego.

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

 

Harmonogram prac przedstawia się następująco:

1)      Przygotowanie projektu uchwały w sprawie likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej     w Barlinku;

2)      Wystąpienie do organizacji związkowych o opinię w sprawie likwidacji OPP. Zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych zakładowa organizacja związkowa  przedstawia opinię w terminie 30 dni. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym terminie uważa się za rezygnację z prawa jej wyrażenia;

3)      Podjęcie przez Radę Powiatu Uchwały w sprawie likwidacji Ogniska Pracy Pozaszkolnej; uchwała powinna być podjęta w takim czasie, aby zgodnie z przepisami prawa oświatowego przeprowadzić procedury rozwiązania stosunku pracy  z zatrudnionymi tam nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi.

 

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

Starosta Myśliborski – Arkadiusz Mazepa

poinformował, że Zarząd był adresatem pisma skierowanego od Rady Rodziców. Dodał, że Zarząd wie, z jakim niepokojem do tego przekształcenia podchodzą rodzice. Zaznaczył, że nie wycofuje się z żadnego słowa, jakie wypowiedział w tej kwestii na sesja Rady, spotkaniu z Radą Rodziców oraz z prowadzącymi i uczestnikami. Zadanie, które jest realizowane obecnie (zakres wykonywanej pracy, szkolenie dzieci i promowanie ich poprzez taniec) będzie realizowane przez Powiat Myśliborski. Zanim zostaną podjęte ostateczne decyzje w tej sprawie temat będzie przedmiotem dyskusji na posiedzeniach Komisji i sesji Rady Powiatu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 19-03-2012 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 19-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 28-03-2012 07:26