herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

251/2012 w sprawie kontroli gospodarki nieruchomościami - kontynuacja interpelacji

 

Zgłoszona przez Panią Danutę Patkowską  interpelacja na XVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 29 lutego 2012r.

 

w sprawie kontroli gospodarki nieruchomościami – kontynuacja interpelacji

 

 

 

Treść zapytania:Kolejne moje pytanie dot. kontroli gospodarki nieruchomościami
w jednostkach powiatowych w trosce o dochody Powiatu. Nie mamy określonych zasad jeśli chodzi o stawki, politykę i czasookresy. Powielamy wprowadzony przez radnego Janusza Winiarczyka – ówczesnego Starostę zwyczaj, że nie wpłaca się środków, tylko od razu następuje rozliczenie. Bardzo łatwo można zauważyć, jakie straty ponosi z tego tytułu Powiat. Zawieramy umowy dzierżawy , a w zamian nie otrzymujemy odpowiednich środków finansowych z tego tytułu.

Treść udzielonej odpowiedzi:

 

 

Informuję, że kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych gospodarują nieruchomościami, które znajdują się w ich administrowaniu.

Wysokość stawek jest uregulowana uchwałą nr 27/43/03 Zarządu Powiatu w Myśliborzu      z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali użytkowych.

Zgodnie z par.2 w/w uchwały podstawą corocznej zmiany stawek jest ogłaszany przez Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za rok poprzedzający okres wprowadzenia nowych stawek.

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami obecnie analizuje czy istnieje potrzeba weryfikacji obecnie obowiązujących stawek.

W sytuacji stwierdzenia rozbieżności wysokości tych stawek w porównaniu do obowiązujących wartości rynkowych  przygotowany zostanie projekt nowej uchwały w ww. sprawie.

W sprawie kontroli w ZSP Nr 1 w Barlinku informuję, że obecnie trwa analiza zgromadzonego materiału.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 19-03-2012 07:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 19-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 19-03-2012 07:55