herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

249/2012 w sprawie modernizacji drogi powiatowej w m. Różańsko

 

Zgłoszona przez Panią Danutę Patkowską interpelacja na XVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 29 lutego 2012r.

 

 

w sprawie modernizacji drogi powiatowej w m. Różańsko:

 

 

Treść zapytania:Kiedy zostanie przeprowadzona modernizacja drogi powiatowej we wsi Różańsko? Jest to istotne z uwagi na wielkość wsi i zapewnienie bezpieczeństwa podczas dowozów dzieci do szkoły? Projekt został przygotowany dużo wcześniej i był obwarowany wykonaniem kanalizacji w tej miejscowości. Taka kanalizacja została wykonana, tak więc pozostało jedynie wykonania modernizacji nawierzchni drogi. Różańsko jest bardzo dużą i ruchliwą wsią. Dodatkowo przy drodze powiatowej jest duży skład opału. Pobocze nie jest utwardzone, co stwarza niebezpieczeństwo i szkodzi podczas ruchu ciężkich pojazdów wzdłuż drogi. Czy jest zgoda Powiatu na korzystanie dla właściciela składu i w jakim zakresie. Czy nie warto zobligować właściciela składu, aby utwardził pobocze.

Treść udzielonej odpowiedzi:

 

Powiat Myśliborski dysponuje dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę dla zadania pn.: Przebudowa dróg powiatowych nr 2130Z w m. Różańsko. Koszt inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosi 6 300 000 zł. WPF jako dokument zawierający inwestycje planowane do realizacji nie obejmuje omawianego zadania. Z uwagi na brak środków finansowych na realizację inwestycji oraz wkład własny w celu pozyskania dofinansowania Wydział Dróg nie potrafi określić terminu przystąpienia do rzeczowego wykonania zadania.

Działalność gospodarcza w m. Różańsko prowadzona przez przedsiębiorstwo PRO-DOLSK Sp. z .o.o. polegająca na składowaniu drewna opałowego na dz. nr 937 obr. Różańsko przylegającej i obsługiwanej bezpośrednio z drogi powiatowej nr 2130Z jest monitorowana przez Wydział Dróg. W celu wyegzekwowania zabezpieczenia pasa drogowego w obrębie prowadzonej działalności wystosowano do przedsiębiorstwa PRO-DOLSK Sp. z o.o. pismo znak DP.7130.26.2011.DP2 z dnia 21.12.2011 r. wzywające do likwidacji nieprawidłowości w pasie drogowym oraz uregulowania sprawy zjazdów. Pismo przekazano do wiadomości Policji w Dębnie i Straży Miejskiej (instytucji wyznaczonych do egzekwowania bezpieczeństwa warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym).

Ponadto Przedsiębiorca zobowiązał się do uregulowania sprawy zjazdów i zwiększenia parametrów technicznych drogi powiatowej w obszarze prowadzonej działalności (w chwili obecnej trwają procedury wydania decyzji o warunkach zabudowy na podstawie której zostanie sporządzony projekt budowlany). Realizację rzeczową przewiduje się na III kw. 2012 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 19-03-2012 07:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 19-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2012 07:51