herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

243/2012 w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie ? kontynuacja interpelacji:

 

Zgłoszona przez PanaWojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 29 lutego 2012r.

 

w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy  w Dębnie – kontynuacja interpelacji: 

 

 

Treść zapytania:Najpierw rozwiązano umowę za porozumieniem stron z Dyrektorem SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie – Waldemarem Skrzypcem, a gdy Dyrektor miał już świadectwo pracy i został rozliczony – później zwolniono go dyscyplinarnie. Uważam, że tak nie powinno być?

Treść udzielonej odpowiedzi:

 

 

Informuję, że nie jest prawdą stan opisany przez Pana w w/w zapytaniu. W ślad za udzielonymi w miesiącu lutym b.r. odpowiedziami na interpelacje (dla Radego: R.Wiśniaka) ponownie informuję, że w dniu 15 grudnia 2011r. na prośbę Dyrektora W. Skrzypca Zarząd Uchwałą Nr 56/168/2011 wyraził zgodę i odwołał go ze stanowiska Dyrektora szpitala  dniem 18 stycznia 2012r. Z uwagi jednak na ujawnione nieprawidłowości w szpitalu  w zakresie zapewniania opieki anestezjologicznej, co skutkowało rozwiązaniem z dniem 31.12.2011r. przez Zachodniopomorski Oddział NFZ w Szczecinie umowy na rok 2012, bez możliwości wznowienia usług położniczo – ginekologicznych w przyszłości, Zarząd 4.01.2012r. wezwał z urlopu w celu wyjaśnienia sprawy p.W.Skrzypca, a po otrzymaniu wyjaśnień ostatecznie podjął Uchwałę Nr 62/200/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku rozwiązaniu stosunku pracy w trybie art. 52 § 1 pkt 1 KP.

Jak wynika z powyższego w dniu podejmowania uchwały o rozwiązaniu stosunku pracy w trybie art.52 KP Dyrektor nie miał świadectwa pracy i nie był jeszcze rozliczony, ponieważ to miało nastąpić z dniem 18 stycznia b.r. zgodnie z uchwałą Nr 56/168/2011.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 19-03-2012 07:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 19-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2012 07:39