herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

238/2012 w sprawie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych:

 

Zgłoszona przez PanaWojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 29 lutego 2012r.

 

w sprawie kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych:

 

 

 

Treść zapytania:Jak funkcjonuje kontrola zarządcza, kontrola funkcjonalna, audyt, monitoring w Starostwie Powiatowym i jednostkach powiatowych.

Jak to wszystko funkcjonuje skoro w Szpitalu Powiatowym w Dębnie zobowiązania wzrosły w ostatnich 13 m-cach tak szybko? Czegoś takiego do tej pory nie było.

Prośba do Starosty o  monitorowanie, aby Szpital wywiązywał się ze swoich wszystkich zobowiązań. Jakie jest zadłużenie tego Szpitala na 31.12.2011r.? 

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

 

 

Mechanizm funkcjonowania kontroli zarządczej i funkcjonalnej w Starostwie pozostaje na niezmienionych zasadach wypracowanych w poprzednich latach.

Dotychczas nie wnoszono uwag do jakości sprawowania kontroli funkcjonalnej przez komórkę ds. kontroli.

Pomimo wcześniejszego obowiązku ustawowego prowadzenia audytu wewnętrznego do roku 2012 powiat nie spełniał tego wymogu.

Audyt wewnętrzny został wprowadzony w wyniku przeprowadzonego konkursu na audytora wewnętrznego dnia 4 stycznia 2012 r. w wymiarze  1/5 etatu.

Zaznaczyć należy, że wzrost zadłużenia szpitala jest efektem wielu różnych czynników,   a jego bieżące monitorowanie należy do zadań kierownika jednostki.

Ze strony Starostwa monitorowaniem zobowiązań zajmuje się jedna z komórek organizacyjnych.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania szpitala w Dębnie na dzień 31.12.2011 wynoszą 18.246.138,77zł, w tym zobowiązania ogółem – 16.986.686,00zł, rezerwy na zobowiązania - 1.259.452,77zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 19-03-2012 07:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 19-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2012 07:29