herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

236/2012 w sprawie w sprawie realizacji wywiadów środowiskowych i współpracy z rodzinami zastępczymi przez PCPR w Myśliborzu w 2010 i 2011 roku

 

Zgłoszona przez PanaWojciecha Wojtkiewicza interpelacja na XVIII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 29 lutego 2012r.

 

w sprawie w sprawie realizacji wywiadów środowiskowych i współpracy z rodzinami zastępczymi przez PCPR w Myśliborzu w 2010 i 2011 roku:

 

 

 

Treść zapytania:Proszę o informacje dot.  monitorowania rodzin zastępczych i zapobiegania patologiom w tych rodzinach. W mediach słyszy się o różnego rodzaju sytuacjach patologicznych, dlatego trzeba temu zapobiegać. Stąd moje pytanie: ile wywiadów środowiskowych było przeprowadzonych w roku 2010 i 2011 na terenie Powiatu Myśliborskiego w tym zakresie.

 

 

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Dyrektora PCPR w Myśliborzu, informuję, że wroku 2010 na 104 rodziny zastępcze, które sprawowały opiekę nad 138 dzieci, powinno być przeprowadzonych 276 wywiadów dotyczących oceny sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej:

 

·        terminowo przeprowadzono 12 % wywiadów,

·        88 % wywiadów przeprowadzonych było raz w roku lub w ogóle, co jest niezgodne z ustawą o pomocy społecznej,

Na koniec 2011r. na 88 rodzin zastępczych jedynie w 5% nie przeprowadzono wywiadu środowiskowego w drugiej połowie roku.

Od stycznia br. pracę z rodziną prowadzi Organizator rodzinnej pieczy zastępczej, który przygotowuje rodziny zastępcze na przyjęcie dziecka, współpracuje z sądem oraz informuje, co najmniej raz na 6 miesięcy, właściwy sąd o sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz sytuacji rodziny dziecka, udziela pomocy w formie pracy socjalnej na rzecz rodziny, pomaga w rozwiązywaniu problemów i trudności z jakimi spotyka się rodzina zastępcza na co dzień. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 19-03-2012 07:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 19-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 19-03-2012 07:22