herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

234/2012 w sprawie podjętych działań dot. likwidacji Sądu Rejonowego w Myśliborzu

 

Zgłoszona  przez Pana Ferdynanda Łukasika interpelacja na XVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie podjętych działań dot. likwidacji Sądu Rejonowego w Myśliborzu

Treść zapytania :

Na sesji dnia 10.01.2012r. Rada  Powiatu podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu odnośnie likwidacji Sądu Rejonowego w Myśliborzu, w którym apelowała o podjęcie działań mających na celu zachowanie Sądu w obecnym kształcie. W związku z tym pytam, czy wpłynęły do Starostwa Powiatowego uchwały organizacji społecznych i politycznych w obronie Sądu Rejonowego w Myśliborzu? Poprosił również o ogólną informację na ten temat.

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

 

Starosta Myśliborski – Arkadiusz Mazepa

w zakresie podjętego przez Radę stanowiska w sprawie wyrażenia sprzeciwu dot. likwidacji Sądu Rejonowego w Myśliborzu i wizyty u Ministra Sprawiedliwości poinformował, że w imieniu Starosty udział w spotkaniu wziął Wicestarosta, który poinformuje o przebiegu spotkania. Dodał, że obecnie są zbierane wśród mieszkańców podpisy dot. wyrażenia sprzeciwu odnośnie likwidacji Sądu i że nie ma jeszcze informacji zwrotnej od Gmin i innych instytucji nt. zebranych podpisów; obecnie w Starostwie jest ok. 350 podpisów i czekamy do 27.01.br. na pozostałe. Do Starostwa wpłynęło jedynie stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego w przedmiotowej sprawie.

Kolejno:

 

Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk

poinformował, że Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej zebrał się w sprawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dot. reorganizacji w sądownictwie. Stwierdził, że w takiej sytuacji nie ma potrzeby, aby zbierały się w tej sprawie wszystkie kluby parlamentarne i inne organizacje polityczne.

Następnie:

 

Wicestarosta Powiatu – Andrzej Potyra

odnośnie spotkania z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie zmian w sądownictwie poinformował, że było to spotkanie informacyjne, w którym udział wzięli przedstawiciele województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i pomorskiego. Minister poinformował, że z 225 sądów rejonowych w całym kraju ma pozostać 120 sądów, natomiast wszystkie pozostałe mają być oddziałami pozamiejscowymi sądów rejonowych. W propozycji Sąd w Myśliborzu przydzielono do Sądu w Gryfinie. Minister poinformował, że sprawa w dalszym ciągu jest otwarta i można zgłaszać swoje sugestie. Jeśli argumenty będą modne Sąd Rejonowy może pozostać w dalszym ciągu w Myśliborzu. Podczas spotkania Minister zaznaczył, że reforma będzie przeprowadzona, tylko okaże się, czy argumenty Powiatu Myśliborskiego będą wystarczające, aby udało się uchronić Sąd Rejonowy w Myśliborzu. Zauważył, że w ostatnich latach Sąd w Myśliborzu został wyremontowany i skomputeryzowany. Dodał, że Sąd w Myśliborzu na tle innych sądów wygląda i funkcjonuje bardzo dobrze. Podczas spotkania została przedstawione jedno z kryteriów, a więc niezbędna ilość sędziów, która wynosi od 11 do 15 sędziów. Zauważył, że Sąd w Myśliborzu ma 11 sędziów i 3 asesorów, a więc mieści się w tych widełkach. Dodał, że teraz wszystko będzie zależało od działań jakie zostaną podjęte przez społeczność Powiatu Myśliborskiego, w tym organizacje społeczne i polityczne. Na decyzje w przedmiotowej sprawie będzie trzeba jeszcze poczekać. Poinformował, że Minister Sprawiedliwości zapewnił, że wydziały sądu, w tym wydział ksiąg wieczystych pozostanie w sądzie w Myśliborzu. uchwały w sprawie sprzeciwu wobec zamiaru likwidacji zostały podjęte również przez Rady Miejskie z terenu Powiatu i razem z uchwałą Rady Powiatu zostały przekazane Ministrowi Sprawiedliwości. Zauważył, że z uwagi na kryzys reforma będzie dotyczyła wszystkich jednostek rządowych, m.in. prokuratury, czy sanepidu. Następnie stwierdził, że decyzje, które zostały podjęte w III kadencji, a które dziś są krytykowane mogą zdecydować o istnieniu Powiatu Myśliborskiego i innych instytucji na jego terenie. Przypomniał, że wiele razy słyszało się o planach dotyczących likwidacji małych powiatów. Dla porównania przedstawił Powiat Markisch Oderland, który jest dużo mniejszy, ale ma swoje siedziby i może pomieszczać inne instytucje. Dlatego też w dalszym ciągu istnieje. Dodał, że Powiat Myśliborski z obecnymi obiektami i z tymi, które może mieć w przyszłości ma szansę przetrwać.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 08-03-2012 13:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 08-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 19-03-2012 07:15