herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

223/2012 w sprawie umowy ze Szczecińską Fundacją Talent Promocja Postęp

 

Zgłoszona  przez Pana Tadeusza Maćkałę interpelacja na XVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie umowy ze Szczecińską Fundacją Talent Promocja Postęp

 

Treść wniosku:

 

Wnioskuję do Zarządu Powiatu o rozwiązanie umowy z Fundacją Talent Promocja Postęp na dzierżawę pomieszczeń  budynku po internacie ZSP Nr 1 w Barlinku z dnia 22.06.2005r. Umowa została zawarta z naruszeniem art.50 ustawy o samorządzie powiatowym. Umowa zawarta jest na okres 15 lat i rażąco narusza interes Powiatu. Jest zapis, że rozwiązanie umowy przysługuje wyłącznie dzierżawcy z 3 miesięcznym wypowiedzeniem. Wynika również, że wydzierżawiający ma więcej praw i możliwości niż wydzierżawiany. W poprzedniej kadencji były składane interpelacje w sprawie umowy z Fundacją i do tej pory nic w temacie nie zrobiono. W związku z tym wnioskuję o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną w zakresie rozliczania faktur.

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

 

Starosta Myśliborski – Arkadiusz Mazepa

zauważył, że temat Fundacji Talent Promocja Postęp został wywołany przez radnych dużo wcześniej, na co zostały udzielone odpowiedzi, które są dostępne na stronie internetowej BIP. Poprosił radnych, aby zapoznawali się z odpowiedziami udzielonymi dla kolegów, które umieszczone są na BIP. Dodał, że została zlecona kontrola w przedmiocie zawartej umowy z Fundacją, natomiast w kwestii zawarcia samej umowy odpowiedzi udzieli Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk. Kolejno stwierdził, że dziwi go fakt zadawania pytań, gdyż kontrola w tym zakresie była zlecana w 2007 i 2008 roku, jednak nie będzie tego komentował.

Kolejno:

 

Członek Zarządu – Janusz Winiarczyk

poinformował, że przed podpisaniem umowy Rada Powiatu w Myśliborzu II kadencji dnia 24 maja 2005 roku podjęła uchwałę w wydzierżawienia budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku. Zaznaczył, że § 1 uchwały brzmi następująco: Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę bez przetargu budynku Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 położonego w Barlinku przy ul. Szosowej 2a na działalność oświatowo – informacyjną na okres 15 lat dla Szczecińskiej Fundacji „Talent-Promocja-Postęp” z zastrzeżeniem, iż podmioty zajmujące w przedmiotowym budynku na dzień podjęcia niniejszej uchwały, stosowne pomieszczenia nadal będą je użytkowały w dotychczasowym zakresie i na dotychczasowych zasadach. Przypomniał, że w chwili utworzenia powiatów w Powiecie Myśliborskim były 3 internaty: w Barlinku, w Dębnie i w Myśliborzu. Kurator Oświaty przekazał dla Powiatu Myśliborskiego bardzo zdewastowane szkoły i internat w Barlinku. Rada Powiatu podjęła działania mające na celu zabezpieczenie tych budynków, poprzez m.in. wymianę okien, centralnego ogrzewania. Dodał, że w internacie przy ZSP NR 1 w Barlinku funkcjonowała jedynie Poradnia, która zajmował kilka pomieszczeń, a poza tym budynek był pusty, bo uczniów było coraz mniej. Wówczas Powiat szukał instytucji, którym można byłoby wydzierżawić pomieszczenia internatu. Poinformował, że kilkakrotnie spotykał się z Komendantem Wojewódzkim, z Kierownikiem ZUS-u, Naczelnikiem Urzędu Skarbowego , aby zechcieli wydzierżawić te pomieszczenia. Dodał, że udało się dogadać ze Szczecińską Fundacją Talent-Promocja-Postęp, która zgodziła się prowadzić w pomieszczeniach internatu swoją działalność oświatowo – wychowawczą. Młodzież, która brała udział w zajęciach odbywała praktyki zawodowe w internacie.Zauważył, że obecnie na sesji próbuje się zrobić z tego tytułu wielką aferę. Stwierdził, że nie rozumie tego, gdyż umowa się zaparafowana przez radcę prawnego, jest na niej podpis Dyrektora Szkoły oraz ówczesnego Starosty. Dodał, że dobrze się stało, że Starosta Arkadiusz Mazepa zlecił przeprowadzenie kontroli w ZSP Nr 1 w Barlinku w tym zakresie. Zauważył, że Fundacja poprzez pisanie projektów i zdobywanie środków z zewnątrz włożyła w remont tego obiektu kwotę 960.000 zł, co wycenił rzeczoznawca z listy Wojewody Zachodniopomorskiego – Pan Władysław Górka. Ponadto z rozmów z Dyrektorem Fundacji wynika, że dużo więcej środków zostało przeznaczonych na remont pomieszczeń, dlatego nie można mówić, że Powiat nie ma z tego tytułu korzyści. Zaznaczył, że w 2020 roku, kiedy wygaśnie umowa wyremontowany obiekt przejdzie do Powiatu. W budynku działa również CIS, który jest obecnie kontrolowany przez ABW. Jeśli okaże się, że są tam nieprawidłowości sprawa zostanie skierowana do Prokuratury, na chwilę obecną trzeba poczekać.  Kolejno stwierdził, że jeśli ktoś oczernia II kadencję Rady Powiatu, to należy powiedzieć jak było w III kadencji Rady Powiatu. Zauważył, że mieszkańcy Powiatu nie wiedzieli, że Powiat nie jest już właścicielem budynku na ul. Ks. Michała Sopoćki 2 (kiedyś ul. Marcinkowskiego), ponieważ został on sprzedany. Starosta zwraca się z prośbą do Burmistrza Myśliborza o wynajem lokali, do których mogłoby się przeprowadzić Starostwo. Dodał, że więcej środków wydano na remont budynku przy ul. Ks. M. Sopoćki i budynku przy ul. Spokojnej 13, aniżeli pozyskano ze sprzedaży tego budynku. Ponadto zauważył, że zamieniono wyremontowany budynek przy ul. Spokojnej na budynek przy ul. Piłsudskiego. Wiele jest spraw , o których można mówić, dla przykładu podał zapłacenie odsetek od projektu „Pomocna Dłoń”, odszkodowanie dla p. R. Szymczyka za przegraną sprawę, sprawa Kruszwina. Dodał, że krytykuje się obecnego Starostę i Zarząd, ale trzeba zapytać, dlaczego jest tak, że nie ma obecnie pieniędzy na nic a jest do spłaty 36.000.000 zł kredytów. Zauważył, że na koniec II kadencji było 14.000.000 zł kredytu, dodatkowo przyszły środki z UE ok. 5.000.000 zł na spłatę kredytów, jednak nie spłacono.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 08-03-2012 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 08-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 08-03-2012 13:10