herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

212/2012 w sprawie projektu ?Pomocna Dłoń? i zwrotu środków finansowych ? kontynuacja interpelacji

 

 

Zgłoszona przez Panią Danutę Patkowską interpelacja na XVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 25 stycznia 2012r.

 

w sprawie projektu „Pomocna Dłoń” i zwrotu środków finansowych – kontynuacja interpelacji

 

 

Treść zapytania:  IV kadencja Rady Powiatu rozpoczęła się od tematu zapłacenia odsetek od Projektu Pomocna Dłoń. Co dalej ze sprawą projektu Pomocna Dłoń? Straty Powiatu                  w związku z tą sprawą nie są małe.

 

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi:
 

 

Dokonanie zwrotu dotacji rozwojowej udzielonej na podstawie umowy z dnia                         16 kwietnia 2008 roku o dofinansowanie projektu „Pomocna Dłoń” Nr UDA-POKL.07.01.02-32-009/08-00 jako wykorzystanej niezgodnie z zachowaniem procedur w kwocie 166.411,78 zł wraz z należnymi odsetkami w wysokości 51.537,50 zł liczonymi do dnia 07.02.2011r. nastąpiło w dniu 07.02.2011 roku, kiedy środki w łącznej kwocie 217 949,28 zł zostały zwrócone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Realizacja przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu projektu „Pomocna Dłoń” obejmuje lata 2008-2013 i jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, w ramach poddziałania 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu współpracuje w partnerstwie                   z gminami: Boleszkowice, Dębno, Myślibórz, Nowogródek Pomorski.

W IV edycji projektu wzięło udział 47 uczestników w tym 33 osoby niepełnosprawne i 14 usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i Domów Dziecka zrekrutowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, którzy uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach zawodowych, mieli również możliwość skorzystania z darmowego uczestnictwa w grupowych warsztatach terapii psychologicznej oraz                             w grupowym treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Uczestnicy sami dokonywali wyboru kursów zawodowych pod kątem swoich zainteresowań. Wszyscy uczestnicy wzięli także udział w wyjazdowych warsztatach edukacyjno-psychospołecznych.

 

W ramach przedmiotowego projektu „Pomocna Dłoń” w 2011r. zorganizowano:

1) szkolenia z zakresu:

Kurs obsługi wózków jezdniowych widłowych dla 8 osób (w tym 5 osób niepełnosprawnych),

Kurs operatora koparki oraz kurs operatora koparko-ładowarki dla 11 osób (w tym 6 osób niepełnosprawnych).

Kurs prawa jazdy dla 20 osób– w tym 6 osób niepełnosprawnych (w tym dla 3 osób niepełnosprawnych samochód dostosowany do niepełnosprawności),

Kurs masażu dla 7 osób (w tym dla 2 osób niepełnosprawnych). 

Kurs ochroniarski dla 3 osób niepełnosprawnych

Kurs spawacza TIG, MIG, MAG, elektryczne i gazowe dla 4 osób (w tym 3 osób niepełnosprawnych).

Kurs sztuka makijażu dla 5 osób niepełnosprawnych

 

 

Kurs pomoc kucharza z systemem HCCP dla 3 osób niepełnosprawnych.

Kurs języka niemieckiego dla 4 osób (w tym 3 osób niepełnosprawnych).

Kurs rękodzielnictwa (wyroby z filcu) dla 19 osób niepełnosprawnych, w tym dla
4 osób dodatkowo kurs fotografiki

Kurs komputerowy ECDL CORE dla 11 osób niepełnosprawnych (w tym trzy osoby w stopniu zaawansowanym).

2) wyjazd dla osób usamodzielnianych do Gdańska, Gdyni i Sopotu w formie Warsztatów Szkoleniowo-Edukacyjnych. Warsztaty odbyły się w Ośrodku Wypoczynkowym „SAWA” w miejscowości Stegna.

3) spotkanie edukacyjno-kulturalne dla 33 osób niepełnosprawnych w Barlinku w Ośrodku Wczasowo- Wypoczynkowym Janowo.

4) wyjazd dla grupy osób niepełnosprawnych do Kołobrzegu w formie Warsztatów Psychoedukacyjnych i Psychospołecznych, uczestniczącej w IV edycji projektu "Pomocna Dłoń" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z doradcą ds. osób niepełnosprawnych i asystentem rodziny oraz pobyt beneficjentów w Ośrodku Rehabilitacyjno-Rekreacyjnym "Magnolia" w Kołobrzegu.

 

Plan finansowy projektu „Pomocna Dłoń” ogółem w 2011r. wyniósł 1.340.902,42,- ogółem wydatkowano 1.337.654,88 zł. co stanowi 99,76 %.

W kwocie tej zaplanowano w budżecie, ze środków własnych powiatu, zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem do WUP w Szczecinie, wraz z odsetkami. Wysokość planu zwrotu ogółem to kwota 166.412,00 zł., odsetki zaplanowano w wysokości 51.538,00 zł.

Wydatkowano, co stanowi 99,92% planu:

§ 2917 – 157.159,29

§ 2919 – 9.252,49

§ 4560 – 51.357,00

Razem: 217.768,78

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w projekcie pełni funkcję Lidera i otrzymało dotację w kwocie 1.122.952,42 zł. Ze środków tych wydatkowano 1.119.886,10 zł co stanowi 99,73% wykonania planu za 2011r.

Projekt „Pomocna Dłoń” będzie również realizowany w 2012 roku, który obejmie swoim działaniem 47 osób, w tym osoby usamodzielniane z rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i osoby niepełnosprawne.

Celem szczegółowym projektu będzie zwiększenie aktywności zawodowej    i podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych Beneficjentów Ostatecznych (BO) (kobiet    i mężczyzn) z terenu Powiatu Myśliborskiego poprzez udział w aktywnych formach integracji.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 17-02-2012 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 17-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 17-02-2012 11:48