herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

210/2012 w sprawie nowej struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu - kontynuacja interpelacji

 

 

Zgłoszona przez Panią Danutę Patkowską interpelacja na XVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 25 stycznia 2012r.

 

w sprawie nowej struktury Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Myśliborzu - kontynuacja interpelacji

 

 

 

Treść zapytania:Dlaczego w PCPR są nowe stanowiska kierownicze? Stanowisko urzędnicze kierownicze jest droższe od zwykłego stanowiska. Czy ktoś to analizował? Innym się obcina środki finansowe z uwagi na kryzys, a w PCPR tworzy nowe stanowiska pracy.

 

 

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi:
 

 

Na podstawie wyjaśnień otrzymanych od Dyrektora PCPR w Myśliborzu, informuję, że w związku z wejściem nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej pojawiło się wiele nowych dodatkowych zadań, co w konsekwencji spowodowało konieczność dokonania istotnych zmian w strukturze jednostki. Ponadto informuję, iż liczba etatów w PCPR w Myśliborzu ani też plan finansowy nie zwiększyły się.

Przed wejściem w życie nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w tut. Centrum funkcjonowały dwa działy zajmujące się opieką zastępczą. Ponadto zadania dotyczące osób niepełnosprawnych były również prowadzone w dwóch działach. Punkt Interwencji Kryzysowej funkcjonował w godzinach popołudniowych, co w znacznym stopniu utrudniało prawidłowy przepływ informacji między pracownikami z pozostałych działów w sprawach osób potrzebujących wsparcia.

Pomimo powstałych zmian kadrowych ze względu na oszczędności z roku 2011 pochodzących z nieprzyznawanych dodatków specjalnych, nagród uznaniowych, corocznych nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz z wynagrodzeń osób przebywających na zwolnieniach lekarskich, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu zwróciło do Starostwa oszczędności w wysokości 13 536,70 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 17-02-2012 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 17-02-2012 11:45