herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

208/2012 w sprawie odwołania Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

 

 

Zgłoszona przez Pana Ryszarda Wiśniaka  interpelacja na XVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 25 stycznia 2012r.

 

w sprawie odwołania Dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie
 

 

Treść zapytania:Kto odpowiada za nadzór kontrolny w szpitalu w Dębnie w związku    z zaistniałymi w ostatnim czasie sytuacjami? Dyrektor był odwołany na własną prośbę,   a potem został zwolniony dyscyplinarnie, następnie wzywany z urlopu. Proszę o wyjaśnienie sprawy.  

 

Treść udzielonej odpowiedzi:
 

 

Zgodnie z art. 121 ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 nr 112 poz. 654 ze zm.), nadzór nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą sprawuje podmiot tworzący. W przypadku szpitala w Dębnie jest to Rada Powiatu w Myśliborzu.

Kwestie zatrudniania kierownika jednostki reguluje art. 32 ust. 2 pkt. 5, ustawy z dnia  5czerwca 1998 o samorządzie powiatowym oraz §12 ust. 1 Statutu SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie z dnia 24 marca 2010 roku.

W myśl przywołanych zapisów zatrudnianie i zwalnianie kierownika należy do kompetencji Zarządu Powiatu.

W dniu 15 grudnia 2011r. na prośbę Dyrektora W. Skrzypca Zarząd Uchwałą   Nr 56/168/2011 wyraził zgodę i odwołał go ze stanowiska Dyrektora szpitala z dniem  18 stycznia 2012r.

Z uwagi jednak na ujawnione nieprawidłowości w szpitalu w zakresie zapewniania opieki anestezjologicznej, co skutkowało rozwiązaniem z dniem 31.12.2011r. przez Zachodniopomorski Oddział NFZ w Szczecinie umowy na rok 2012, bez możliwości wznowienia usług położniczo – ginekologicznych w przyszłości, Zarząd 4.01.2012r. wezwał z urlopu w celu wyjaśnienia sprawy p.W.Skrzypca, a po otrzymaniu wyjaśnień ostatecznie podjął Uchwałę Nr 62/200/2012 z dnia 17 stycznia 2012 roku rozwiązaniu stosunku pracy  w trybie art. 52 § 1 pkt 1 KP.   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 17-02-2012 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 17-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 17-02-2012 11:02