herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

207/2012 w sprawie aktualnego stanu prawnego dot. obiektu stawowego

 

 

Zgłoszona przez Pana Ryszarda Wiśniaka  interpelacja na XVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 25 stycznia 2012r.

 

w sprawie aktualnego stanu prawnego dot. obiektu stawowego
 

 

Treść zapytania:Jaki jest aktualny stan prawny i jakie są działania poszczególnych służb powiatowych dot. stosunków wodno prawnych między właścicielem stawów p. Jerzego T.              a gospodarstwem rolnym p. Stanisława G.

 

Treść udzielonej odpowiedzi:
 

 

Postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodno prawnego (znak: BOŚ.KM.6223/12/10) zostało przez Starostę Myśliborskiego zakończone w I instancji wydaniem decyzji umarzającej to postępowanie. Na podstawie zebranego, przede wszystkim w ciągu roku 2011 materiału dowodowego (obejmujący pełny cykl chowu i hodowli ryb) Starosta Myśliborski uznał,  iż brak jest  jakichkolwiek  przesłanek

 

 

wymienionych w art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r.

Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) do cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania wydanego pozwolenia wodnoprawnego z dnia 26 lutego 2004 roku ( znak: OSR.6223/1/04) udzielonego wnioskodawcy, na szczególne korzystanie z wód rzeki Myśla w km 92+080 w zakresie piętrzenia i poboru wód rzeki Myśla na potrzeby obiektu stawowego w m. Mostkowo, gmina Barlinek (działka nr 2/2, obr. ewid. Mostkowo) jak i w zakresie odprowadzania wód wykorzystanych do chowu i hodowli ryb karpiowatych na tym obiekcie do rzeki Myśla. Strona postępowania odwołała się od decyzji Starosty i toczy się postępowanie przed Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie jako organem II instancji.

Aktualnie w tut. urzędzie prowadzone jest postępowanie  w oparciu o przepisy art. 133 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) – ( znak: BOŚ.KM.6222/6/10) w sprawie nałożenia na wnioskodawcę, korzystającego z pozwolenia wodnoprawnego, obowiązku wykonania ekspertyzy dot. wpływu obiektu rybackiego na grunty przyległe.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 17-02-2012 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 17-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 17-02-2012 11:01