herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

205/2012 w sprawie ogłaszania konkursów i zmian organizacyjnych w PCPR w Myśliborzu:

 

 

Zgłoszona przez Pana Ryszarda Wiśniaka  interpelacja na XVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 25 stycznia 2012r.

 

w sprawie ogłaszania konkursów i zmian organizacyjnych w PCPR  w Myśliborzu: 
 

Treść zapytania:W ostatnim czasie dużo się mówi i słyszy o zmianach kadrowych w PCPR         w Myśliborzu. Czy Powiat ma tak dużo pieniędzy, aby organizować nowe konkursy                         i dokonywać tak istotnych zmian w jednostce na poszczególnych stanowiskach?

Treść udzielonej odpowiedzi:
 

 

Zgodnie z wyjaśnieniami przedstawionymi przez Dyrektora PCPR w Myśliborzu, informuję, że w związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.                     o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pojawiło się wiele nowych dodatkowych zadań, co w konsekwencji spowodowało konieczność dokonania istotnych zmian w strukturze jednostki. Liczba etatów w PCPR w Myśliborzu oraz plan finansowy nie zwiększyły się. Przed wejściem w życie nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej            w tut. Centrum funkcjonowały dwa działy zajmujące się opieką zastępczą. Ponadto zadania dotyczące osób niepełnosprawnych były również prowadzone w dwóch działach. Natomiast Punkt Interwencji Kryzysowej funkcjonował w godzinach popołudniowych, co w znacznym stopniu utrudniało prawidłowy przepływ informacji między pracownikami z pozostałych działów w sprawach osób potrzebujących wsparcia.

Pomimo powstałych zmian kadrowych ze względu na oszczędności z roku 2011 pochodzących z nieprzyznawanych dodatków specjalnych, nagród uznaniowych, corocznych nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz z wynagrodzeń osób przebywających na zwolnieniach lekarskich, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu zwróciło do Starostwa oszczędności w wysokości 13 536,70 zł.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 17-02-2012 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 17-02-2012 10:58