herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

202/2012 w sprawie termomodernizacji budynku SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

 

 

Zgłoszona przez Pana Tomasza Jaremę  interpelacja na XVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 25 stycznia 2012r.

 

w sprawie termomodernizacji budynku SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

 

 

Treść zapytania:Docieplenie budynku szpitala w Dębnie przełożono na 2012r. Kiedy Zarząd ogłosi przetarg na termomodernizację tzw. starego budynku szpitala?

Informuję, że przetarg na termomodernizację budynku A Szpitala Powiatowego    w Dębnie zostanie ogłoszony na przełomie lutego i marca br.

 

 

            Ponadto przekazuję poniżej informacje dotyczące Pana zapytań zgłoszonych w punkcie „Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu”:

 

Treść zapytania:W sprawie zapisów z Protokołu Nr 57/2011 z posiedzenia Zarządu z dnia 20-21 grudnia 2011r. dot. rozpatrzenia wniosku SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie w sprawie zapłacenia raty kredytu: jaką kwotę odsetek od kredytu długoterminowego zapłacono do tej pory? Ile jeszcze pozostało do zapłacenia odsetek od kredytu długoterminowego udzielonego dla SPZOZ w Dębnie przez Raiffeisen Bank Polska SA Oddział Szczecin – przyjmując obowiązujący  WIBOR? 

 

Od udzielonego  kredytu długoterminowego dla SPZOZ w Dębnie przez Raiffeisen Bank Polska SA Oddział Szczecin Powiat, jako poręczyciel do dnia 31 grudnia 2011r. dokonał zapłaty odsetek  w kwocie 1.938.340,83 zł .

Przyjmując  obowiązującą stopę referencyjną WIBOR 3M  na dzień 30 grudnia 2011r.
- 4,99 %, pozostanie  do zapłaty z tytułu odsetek od kredytu długoterminowego wartość 2.151.075 zł.

 

 

Treść zapytania:W Protokole Nr 57/2011 z posiedzenia Zarządu z dnia 20 grudnia 2011r. jest zapis, że w dniu 28 października 2011r. Sąd Rejonowy w Myśliborzu orzekł o przepadku pojazdu marki Seat Ibiza o numerze rejestracyjnym ZMY 03GA na rzecz Powiatu Myśliborskiego (postanowienie uprawomocniło się dnia 02.12.2011r.). Jaki jest koszt parkowania pojazdu od 28.10.2011r. do dnia 25.01.2011r. i kto pokryje koszty przetrzymywania pojazdu na parkingu?

 

Zgodnie z art.130a ust. 10h ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 10d i 10i cytowanej ustawy. Decyzję      o zapłacie tych kosztów wydaje starosta, w której określa wysokość poniesionych kosztów oraz termin zapłaty.

W przedmiotowej sprawie dokonano już wyceny pojazdu przez upoważnionego rzeczoznawcę i trwają ustalenia  co do dalszego losu przedmiotowego pojazdu (możliwe rozwiązania to sprzedaż pojazdu w drodze licytacji albo jego demontaż). Na chwilę obecną postępowanie, o którym mowa w art. 130a ust.10h nie zostało zakończone, w związku z czym nie została ustalona ostateczna wysokość kosztów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 17-02-2012 10:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 17-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 17-02-2012 10:53