herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

200/2012 w sprawie kontraktu dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

 

Zgłoszona przez Pana Tomasza Jaremę  interpelacja na XVII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu dnia 25 stycznia 2012r.

 

w sprawie kontraktu dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie
 

 

 

Treść zapytania:


 

 

Na stronie internetowej NFZ Oddział w Szczecinie brak jest informacji o kontrakcie dla SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie od 01.01.2012r. na Oddziale Położniczo – Ginekologicznym. Kto jest odpowiedzialny za brak kontraktu dla szpitala? Kiedy Starosta otrzymał informacje o tym fakcie? Kiedy poinformował o tym Zarząd? Jakie działania w NFZ w tej sprawie podjął Starosta? Jaka była przyczyna niepodpisania kontraktu przez NFZ na Oddział Ginekologiczno-Położniczy? Jaką stratę finansową w styczniu poniósł szpital z tego powodu oraz jaki jest koszt utrzymania tego oddziału za miesiąc styczeń 2012r.?

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

 

 

 

 

W dniu 3 stycznia 2012 otrzymano informację z-cy dyrektora ds. lecznictwa dot. zagrożenia działalności Oddziału Położniczo – Ginekologicznego. Na posiedzeniu Zarządu     w dniu 4 stycznia 2012, w którym uczestniczyli m. in. z-ca dyrektora ds. lecznictwa oraz z-ca dyrektora ds. pielęgniarstwa omawiano przedmiotowe kwestie. Z informacji przedstawicieli Szpitala wynika, że w myśl obowiązujących przepisów świadczeniodawcy udzielający świadczeń gwarantowanych w ramach hospitalizacji z zakresu usług położniczych    i ginekologicznych powinni spełniać określone warunki szczegółowe, tj. m.in. zapewnić całodobową opiekę lekarską we wszystkie dni tygodnia, w tym stałą obecność specjalisty położnictwa i ginekologii - w miejscu udzielania świadczeń oraz stałą obecność specjalisty anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii -    w lokalizacji.

Szpital w Dębnie, mając podpisaną umowę z zakresu anestezjologii z jednym lekarzem nie spełniał wymogów koniecznych w związku z czym Zachodniopomorski Oddział NFZ w Szczecinie zakwestionował aneks na rok 2012 oraz poinformował o rozwiązaniu  z dniem 31 grudnia 2011 umowy w ww. zakresie, bez możliwości wznowienia usług położniczo – ginekologicznych w przyszłości.

W wyniku działań podjętych przez Szpital uzyskano zgodę anestezjologa, którego zatrudnienie pozwoli na spełnienia niezbędnych wymogów. Efektem rozmów telefonicznych pomiędzy NFZ, a Szpitalem było spotkanie w dniu 4 stycznia 2012 w siedzibie szczecińskiego NFZ. Ustalono, że NFZ ogłosi rokowania dla Szpitala w ww. zakresie po spełnieniu warunków koniecznych. W konsekwencji z dniem 1 lutego 2012 z Oddz. Położniczo – Ginekologicznym został podpisany kontrakt.

Strata ogółem za miesiąc styczeń wynosi łącznie 152.776,00zł. Szpital będzie zwracał się o zapłatę do NFZ za miesiąc styczeń za porody oraz za zdarzenia nagłe.

 

Informuję ponadto, że odpowiedzi na Pana zapytania dotyczące dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich zostaną udzielone z chwilą otrzymania informacji od właściwych zarządców dróg.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 17-02-2012 10:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 17-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 17-02-2012 10:48