Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Nr 72 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2012-12-18 12:15
Nr 71 w sprawie powołania komisji konkursowej, a także ustalenia regulaminu konkursu na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu oraz trybu pracy komisji konkursowej. 2012-12-12 12:29
Nr 70 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 2012-11-28 12:45
Nr 69 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowej tabeli norm odzieży, środków czystości, ekwiwalentów za pranie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2012-11-28 12:44
Nr 68 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia procedury zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2012-11-19 13:50
Nr 67 w sprawie organizacji stałego dyżuru Starosty na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny 2012-11-13 07:29
Nr 66 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2012-11-08 13:16
Nr 65 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przyznawania patronatu Starosty Myśliborskiego 2012-11-05 08:28
Nr 64 w sprawie organizacji kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2012-10-31 13:05
Nr 63 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli doraźnej w podległych jednostkach organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego 2012-10-31 13:04
Nr 62 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia przysługującego prowadzącemu rodzinny dom dziecka 2012-10-31 13:03
Nr 61 w sprawie powołania roboczego zespołu ds. przekształcenia szpitala 2012-10-31 13:02
Nr 60 w sprawie powołania Komisji 2012-10-19 13:44
Nr 59 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego 2012-10-19 13:38
Nr 58 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2012-10-11 12:05
Nr 57 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia treningu Akcji Kurierskiej na terenie Powiatu Myśliborskiego 2012-10-03 07:26
Nr 56 w sprawie organizacji Akcji Kurierskiej na terenie Powiatu Myśliborskiego. 2012-10-03 07:25
Nr 55 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 2012-10-03 07:24
Nr 54 w sprawie zasad opracowywania i przekazywania pod obrady organów Powiatu Myśliborskiego projektów uchwał, materiałów i innych dokumentów 2012-10-04 16:52
Nr 53 w sprawie powołania komisji ds. powiatowego konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy 2012-09-07 12:29
Nr 52 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2012-09-07 12:28
Nr 51 w sprawie powołania Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli doraźnej w podległych jednostkach organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego 2012-09-07 12:26
Nr 50 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2012-09-05 12:57
Nr 49 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego ds. promocji powiatu i współpracy z organizacjami pozarządowymi 2012-09-05 12:55
Nr 48 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 2012-09-05 12:53
Nr 47 w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2012-08-09 14:24
Nr 46 w sprawie powołania zespołu autorskiego do opracowania planu obrony cywilnej powiatu 2012-08-09 14:23
Nr 45 w sprawie odwołania konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu w Wydziale Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych 2012-07-27 08:41
Nr 44 zmieniające zarządzenie w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Myśliborskiego 2012-07-27 07:18
Nr 43 w sprawie ustalenia zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich oraz udzielania świadczeń dla rodzinnego domu dziecka 2012-07-05 11:39
Nr 42 w sprawie zasad udostępniania i ponownego wykorzystywania informacji publicznej będącej w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2012-07-03 14:43
Nr 41 zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2012. 2012-06-28 09:32
Nr 40 w sprawie powołania Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Myśliborzu 2012-06-25 07:11
Nr 39 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu 2012-06-18 14:11
Nr 38 w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego ds. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Myśliborskiego 2012-06-18 14:11
Nr 37 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2012-06-14 07:48
Nr 36 w sprawie utrzymywania Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2012-06-14 07:46
Nr 35 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania roboczego zespołu ds. przekształcenia szpitala 2012-06-14 07:45
Nr 34 w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku Starostwa Powiatowego w Myśliborzu przy ul. Północnej 15 2012-05-23 14:37
Nr 33 w sprawie wprowadzenia ?Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu?, ?Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu oraz ?Instrukcji zarządzania systemem informatycznym Pojazd i Kierowca w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 2012-05-23 14:34
Nr 32 w sprawie ustalenia zasad zatrudniania osoby do pomocy oraz udzielania świadczeń dla rodziny zastępczej 2012-05-23 14:31
Nr 31 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2012-06-20 12:44
Nr 30 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy 2012-04-26 12:42
Nr 29 w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Myśliborzu 2012-04-17 08:35
Nr 28 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej 2012-03-23 14:13
Nr 27 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2012-03-23 14:11
Nr 26 w sprawie wyznaczenia pracowników starostwa do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 2012-03-23 14:10
Nr 25 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Starostwie Powiatowym oraz dokonania czynności związanych z likwidacją Kancelarii Tajnej 2012-03-19 14:00
Nr 24 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli przeprowadzanych przez Wydział Komunikacji na rok 2012 2012-03-19 13:58
Nr 23 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia instrukcji obejmującej procedury nadzoru w zakresie gromadzenia, wydatkowania i zwrotu środków publicznych oraz nadzoru nad realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2012-03-06 09:46
Nr 22 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2012-03-06 09:44
Nr 21 w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania Strategii 2012-02-28 12:01
Nr 20 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2012-02-28 11:58
Nr 19 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2012-02-28 11:56
Nr 18 w sprawie zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych, oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, dodatkowym zatrudnieniu lub innej działalności zarobkowej. 2012-02-28 11:53
Nr 17 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Powiatowym Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w roku 2012. 2012-02-28 11:51
Nr 16 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu w 2012r. 2012-02-28 11:50
Nr 15 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2012-02-15 10:42
Nr 14 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. 2012-02-15 10:38
Nr 13 w sprawie powołania komisji ds. zakwalifikowania do zniszczenia przechowywanych pojazdów stanowiących własność powiatu 2012-02-14 11:58
Nr 12 w sprawie powołania roboczego zespołu ds. przekształcenia szpitala 2012-02-07 13:40
Nr 11 w sprawie powołania Pełnomocnika Starosty Myśliborskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 2012-02-07 13:39
Nr 10 w sprawie wprowadzenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów 2012-02-07 13:37
Nr 9 w sprawie regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Myśliborzu 2012-02-07 13:35
Nr 8 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu 2012-02-02 10:48
Nr 7 w sprawie karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego 2012-01-26 12:28
Nr 6 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2012 2012-01-26 12:28
Nr 5 w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Myśliborzu na 2012 rok 2012-01-20 10:48
Nr 4 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania grupy samooceny Wspólnej Metody Oceny (CAF) 2012-01-23 07:05
Nr 3 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu 2012-01-19 09:40
Nr 2 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu 2012-01-19 09:37
Nr 1 w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu. 2012-01-04 13:12