herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

Informacja Starosty Myśliborskiego dot. wydania decyzji Gminie Dębno o pozwoleniu na budowę nr 582/2011, znak: BOŚ.6740.1.503.2011.MF, zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę nawierzchni dróg gminnych wraz z odwodnieniem, niezbędną przebudową infrastruktury i zagospodarowaniem terenu na osiedlu domków jednorodzinnych, w miejscowości Dębno, gmina Dębno,