herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

UCHWAŁA NR 55/146/2011 w sprawie skierowania pod obrady XIV sesji Rady Powiatu w Myśliborzu projektu uchwały w sprawie w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 na podbudowie Liceum Profilowanego w ZSP Nr 1 w Barlinku, Dwuletniego Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 w ZSP Nr 1 Barlinku, likwidacji Trzyletniego Technikum Uzupełniającego Nr 1 w ZSP Nr 1 w Barlinku, Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla dorosłych w ZSP Nr 1 w Barlinku, Liceum Profilowanego w ZSP Nr 1 w Barlinku. Policealnego Studium zawodowego w ZSP Nr 3 w Myśliborzu, Liceum Ogólnokształcącego uzupełniającego w ZSP Nr 3 w Myśliborzu, Technikum Handlowego zaocznego na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZSP Nr 2 w Barlinku, II Liceum Profilowanego w ZSP Nr 2 w Barlinku, Policealnego Studium Turystycznego dla Dorosłych na podbudowie szkoły średniej w ZSP Nr 2 w Barlinku