herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

155/2011 w sprawie oddziaływania na środowisko Firmy HaCon w Barlinka:

 

Zgłoszona  przez Pana Cezarego Krzyżanowskiego interpelacja na XII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 października br.

Treść zapytania :

w sprawie oddziaływania na środowisko Firmy HaCon w Barlinka:

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

 

Naczelnik Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska – Henryk Oczkoś

poinformował, że HaCon spółka z o.o. z siedzibą w Barlinku przy ul. Fabrycznej 6 jest objęta monitoringiem przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. Dodał, że Zakład posiada zintegrowane pozwolenie, które wydaje Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego. Pozwolenie to obejmuje takie czynniki środowiska jak woda, ścieki i powietrze. W tym przypadku problem jest z powietrzem. Zaznaczył, że Inspektorzy WIOŚ w 2010 roku trzykrotnie przeprowadzili kontrolę w Zakładzie podczas których badano naruszenie przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska jak i nieprzestrzeganie warunków ustalonych decyzją Marszałka Województwa w pozwoleniu zintegrowanym. Zauważył, że żadna z kontroli nie stwierdziła naruszenia przepisów oraz warunków pozwolenia. W zakresie gospodarki odpadami Zakład terminowo i zgodnie z przepisami składa informacje o wytwarzanych odpadach. Stwierdził, że z formalnego punktu widzenia Zakład nie narusza przepisów o ochronie środowiska. Dodał, że zakład podjął działania w celu zamontowania nowej instalacji do tzw. suchego odpylania spalin z procesu wytopu żeliwa.  Poinformował, że obecnie jest prowadzone postępowanie przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o zmianę pozwolenia zintegrowanego, aby dostosować je do nowej planowanej instalacji. Nadmienił, że Starosta Myśliborski bez zbędnej zwłoki wydał pozwolenie na budowę tej instalacji. Zakład aktualnie podejmuje działania mające na celu wykonanie nowej instalacji. Następnie stwierdził, że wykonanie nowej instalacji przyczyni się do znacznego ograniczenia zanieczyszczenia powietrza z tego źródła na terenie miasta Barlinek.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 02-12-2011 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 02-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 17-02-2012 08:29