herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

136/2011 w sprawie stanu przygotowania szpitali powiatowych do wymogów Unii Europejskiej:

 

 

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 października br.

 

Treść zapytania :

 

 

w sprawie stanu przygotowania szpitali powiatowych do wymogów Unii Europejskiej:

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

 

 

W zakresie wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z dnia 11 lutego 2011.) ustalającym warunki jakimi winny odpowiadać pomieszczenia szpitali, informuję co następuje:

 

 

  1. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku:

-          Szpital posiada odpowiedni program dostosowawczy (zmodyfikowany w roku 2011), który przewiduje rozbudowę, modernizację, dostosowanie bazy lokalowej szpitala oraz zakup sprzętu medycznego. Dokonane w latach 2009-2011 zakupy sprzętu i wyposażenia medycznego są zgodne z zapisami rozporządzenia;

-          Opracowano projekt budowlano – wykonawczy pierwszego etapu programu rozwoju jednostki, który wraz z modernizacją Oddziału Chirurgii rozpocznie się w roku 2012. Kolejne etapy realizacji koncepcji winny być zrealizowane    w latach 2013-2016, co umożliwi całkowite spełnienie wymogów rozporządzenia MZ;

-          Bieżący stan pomieszczeń spełnia w znacznej mierze wymogi wynikające      z rozporządzenia, tj.: sale na oddziałach szpitalnych nie są przechodnie, kształt i powierzchnia pomieszczeń umożliwia właściwe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu medycznego, łóżka w oddziałach posiadają dostęp do trzech stron, w tym dwóch dłuższych, odstępy między łóżkami umożliwiają swobodny dostęp do pacjentów, szerokość sal umożliwia wyprowadzenie łóżek szpitalnych, sale chorych wyposażone są w umywalkę z dostępem do ciepłej i zimnej wody, dozownik          z mydłem w płynie oraz pojemnik na z ręcznikami jednorazowego użytku oraz pojemnik na zużyte ręczniki, w Szpitalu znajdują się pomieszczenia lub wydzielone miejsca do składowania bielizny czystej, bielizny brudnej, wydzielone miejsce na odpady oraz pomieszczenie porządkowe umożliwiające mycie i dezynfekcję środków transportu, meble w oddziałach szpitalnych umożliwiają ich mycie i dezynfekcję, połączenia ścian oraz podłogi wykonane są z materiałów umożliwiających ich mycie, dezynfekcję, sale chorych mają zapewniony bezpośredni dostęp do światła, wszystkie pomieszczenia poradni przyszpitalnych zostały dostosowane do wymogów wynikających      z rozporządzenia.

2. SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie:

-          w oparciu o Program Dostosowania Szpitala z 2007 dostosowano pomieszczenia w Oddziale Położniczo – Ginekologicznym, Wewnętrznym oraz częściowo w Oddziale Dziecięcym, tj.: sale chorych wyposażone są    w umywalkę z dostępem do ciepłej i zimnej wody,we wszystkich salach Oddziału Chirurgii Ogólne oraz Oddziału wewnętrznego zostały zamontowane dozowniki na mydło oraz pojemniki na ręczniki jednorazowego użytku, Oddział Położniczo – Ginekologiczny został dostosowany do wymogów,    w Oddziale Wewnętrznym wykonany został remont wszystkich sanitariatów, wszystkie sale Oddziału Dziecięcego na odcinku dzieci młodszych spełniają wymogi, w każdym budynku szpitalnym zostały wydzielone pomieszczenia porządkowe, w budynku ,,B” została wymieniona stolarka okienna, w budynku ,,A”, we wszystkich pomieszczeniach Bloku Operacyjnego, niektórych pomieszczeniach Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Oddziale Położniczo – Ginekologicznym, wymieniono dźwig osobowy w budynku ,,A”, dostosowano pomieszczenia centralnej sterylizatorni wraz z  zakupem sterylizatora, pomieszczenia do dystrybucji posiłków i napojów we wszystkich oddziałach szpitalnych zostały wyposażone w zmywarki. Ponadto, zgodnie z cyt. rozporządzeniem dokonano aktualizacji Programu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 14-11-2011 14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 14-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 16-02-2012 12:45