herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

130/2011 w sprawie remontu dachu w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu? kontynuacja interpelacji:

 

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 października br.

 

Treść zapytania :

 

   w sprawie remontu dachu w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu– kontynuacja interpelacji: 

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

 

 

Z wyjaśnień otrzymanych od Dyrektora ZPOW „Szkuner” w Myśliborzu wynika, że w tej sprawie zostały podjęte n/w kroki:

- sporządzono wstępny kosztorys naprawy dachu przez osobę posiadającą uprawnienia (załącznik do budżetu jednostki na 2011 rok),

- dokonano zgłoszenia do Urzędu Zamówień Publicznych w celu uzyskania możliwości ogłoszenia na stronach internetowych,

- zgłoszono do Wydziału BOŚ Starostwa Powiatowego w Myśliborzu roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę polegające na wymianie pokrycia dachowego na budynku Domu Wczasów Dziecięcych,

- zwrócono się do Naczelnika Wydziału IGP z prośbą o zaopiniowanie dokumentacji przetargowej na przetarg o nazwie ”Wymiana pokrycia dachowego na budynku Domu Wczasów Dziecięcych (pismo z dnia 11.05.2011 r. znak ZPOW.270.02.2011 oraz pismo znak ZPOW .0714.27.2011),

- zaplanowano realizację przedmiotowego zadania w miesiącach wrzesień – październik 2011 roku, w związku z przygotowaniem, organizowaniem i przeprowadzeniem letniego wypoczynku,

- z uwagi na informacje uzyskane dnia 08.08.2011 r. podczas spotkania kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych dotyczące kłopotów z wykonaniem zaplanowanych dochodów w budżecie powiatu na 2011 rok i ze względu na konieczność zmniejszenia wydatków bieżących, dokonano weryfikacji planu finansowego i odstąpiono od  rozpoczynania inwestycji w roku budżetowym 2011 dokonując w planie wydatków jednostki zmniejszenia między innymi środków przeznaczonych na wymianę pokrycia dachowego na budynku Domu Wczasów Dziecięcych 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 14-11-2011 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 14-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 16-02-2012 12:45