herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

129/2011 w sprawie wycinki lasu, położenia sieci wodociągowej i energetycznej na działce ZPOW "Szkuner" w m. Kruszwin - kontynuacja interpelacji

Zgłoszona przez Pana Tadeusza Maćkałę  interpelacja na XII sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 października br.

 

 

Treść zapytania :

w sprawie wycinki lasu, położenia sieci wodociągowej i energetycznej na działce ZPOW „Szkuner” w m. Kruszwin – kontynuacja interpelacji

 

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

 

 

Z wyjaśnień otrzymanych od Dyrektora ZPOW „Szkuner” w Myśliborzu wynika, co następuje:

- z uwagi na fakt, iż stanowisko dyrektora powierzono mu 12.11.2008 roku nie posiada on wiedzy kto dokonał wycinki lasu na działce nr 79/3 w miejscowości Kruszwin,

- przyłącza sieci elektrycznej i wodociągowej w miejscowości Kruszwin dokonano na podstawie decyzji IV-184/2002 z dnia 03.12.2002 roku,

- ze względu na złożone zapytanie Radnego zlecono pracownikom administracji dokonanie weryfikacji dokumentów w placówce od 2000 – 2006 roku, aby otrzymać informację czy dokonano zgłoszenia robót budowlanych, oraz czy uzyskano pozwolenia na dokonanie przyłącza energetycznego i wodociągowego

- wystąpiono z pismem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o udzielenie informacji czy zgłoszono zakończenie robót budowlanych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego sieci energetycznej oraz wodociągowej,

- placówka posiada dokumentację budowlaną oraz decyzję IV-184/2002 z dnia 03.12.2002 roku. Brak jest natomiast dziennika budowy,

- wystąpiono z pismem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego odnośnie uzyskanych pozwoleń na  roboty budowlane nie wymagających pozwolenia na budowę,

- aby udzielić odpowiedzi czy uzyskano zgodę o zajęcie pasa drogi gminnej w miejscowości Kruszwin zwrócono się z pismem do Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu do Wydziału Budownictwa o uzyskanie w/w informacji,

- oczekuje się na uzyskanie odpowiedzi od właściwych organów (w tym od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego) oraz na zakończenie weryfikacji dokumentacji znajdującej się w jednostce dotyczącej lat 2000-2006 ( w tym o tym, kto dokonał wycinki lasu oraz jakie były koszty wyżej wymienionej inwestycji);

 

Niezwłocznie po otrzymaniu od Dyrektora dodatkowych wyjaśnień niniejsza odpowiedź zostanie uzupełniona zgodnie z zapytaniem Radnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 14-11-2011 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 14-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 16-02-2012 12:45