herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI zawiadamia że w dniu 24-10-2011 r., została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego o pozwoleniu na budowę nr 450/2011 ( znak: BOŚ.6740.1.229.2011.MG ) dla Gminy Nowogródek Pomorski reprezentowaną przez Wójta, z siedzibą ul. Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski, obejmująca rozbudowę oraz przebudowę oczyszczalni ścieków wraz z zewnętrznymi instalacjami w miejscowości Karsko, na działce o nr ew. gruntu: 744/19 obręb Karsko.