herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

115/2011 w sprawie osoby, która sporządziła projekt nie mając uprawnień, gdyż ta osoba takie uprawnienia posiadała. (strony otrzymują wezwania, czy Starostwo może być skarżone z tego tytułu?)

 


Zgłoszona przez Pana Wojciecha Wojtkiewicz interpelacja na XI sesji Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 28 września br.


Treść zapytania :

 

  •  
  • w sprawie osoby, która sporządziła projekt nie mając uprawnień, gdyż ta osoba takie uprawnienia posiadała. (strony otrzymują wezwania, czy Starostwo może być skarżone z tego tytułu?)

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału BOŚ – Marcin Fus

udzielił odpowiedzi na pytanie: ile wydano pozwoleń w odniesieniu do osoby, która nie posiadała przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, a nie tak jak pytał radny Wojtkiewicz: o osobę, która sporządziła projekt nie mając uprawnień, gdyż ta osoba takie uprawnienia posiadała. Poinformował, że takich spraw jest 76. W chwili obecnej Wydział BOŚ wznawia postępowania tych wszystkich spraw, które zostały wydane przy udziale tego projektanta. Zaznaczył, że Starosta Myśliborski przy wydawaniu wcześniejszych pozwoleń dopełnił wszystkich obowiązków, jakie na nim ciążyły, tak więc sprawdził kompletność projektu budowlanego, posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, gdyż takie zaświadczenie było załączone do dokumentacji. Dodał, że nie zostało to stwierdzone sądownie, ale zaświadczenie jest najprawdopodobniej zaświadczeniem fałszywym. Kolejno poinformował, że są wznawiane postępowania, inwestorzy są wzywani do uzupełnienia złożonego wniosku o dostarczenie 4 egzemplarzy dokumentacji projektowej, tak jak stanowi kpa.Starosta Myśliborski nie ponosi odpowiedzialności finansowej za to, że inwestorzy zlecili wykonanie projektu budowlanego  osobie, która takich projektów wykonać nie mogła. We wszystkich sprawach, które zostały wznowione w organie, Starosta Myśliborski, zobligował inwestorów do uzupełnienia wniosku o pozwolenie na budowę o dostarczenie 4 egzemplarzy projektu budowlanego wykonanego przez osobę posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i przynależną do właściwej izby samorządu zawodowego, jednocześnie poinformował, że nie wypełnienie obowiązku wynikającego z wezwań spowoduje uchylenie decyzji i odmowę wydania pozwolenia na budowę. We wszystkich sprawach, w których inwestor nie dostarczy nowych projektów zostanie wydana odmowa wydania pozwolenia na budowę, z tym, że osoby, które dopełniły obowiązku wynikającego z ustawy – Prawo budowlane i przed rozpoczęciem robót zgłosiły zamiar do ich przystąpienia oraz po ich zakończeniu zgłosiły ten fakt do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego muszą spodziewać się kontroli ze strony PINB prawdopodobnie bez dodatkowych sankcji finansowych, jeśli roboty wykonane zostały zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Pozostałe osoby muszą liczyć się z możliwością poniesienia kosztów wynikających z niedopilnowania obowiązków określonych w ustawie – Prawo budowlane. Postępowania prowadzić będzie Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.   

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 15-10-2011 19:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 15-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 16-02-2012 12:41