herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

100/2011 sprawie poziomu bezrobocia i zwiększenia środków finansowych w 2012r. na aktywizację osób bezrobotnych:

Zgłoszona  przez Pania Wojciecha Wojtkiewicza  interpelacja na XI sesji Rady Powiatu   w Myśliborzu z dnia 28 września  br

 

Treść zapytania :

 

  sprawie poziomu bezrobocia i zwiększenia środków finansowych w 2012r. na aktywizację osób bezrobotnych:

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

 

Informuję, że wg stanu na dzień 31 sierpnia 2011r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie myśliborskim wynosiła 3.693 osoby ( w tym 2.140 kobiet), tj. o 58 osób mniej w stosunku do początku br.

Stopa bezrobocia wynosiła 16,1% ( średnia w województwie – 15,9%) i w stosunku do początku roku uległa zmniejszeniu o 0,3%.

W roku bieżącym Powiatowy Urząd Pracy na aktywizację osób bezrobotnych dysponował kwotą 3.950.400 zł, z tego :

- 2.266.500 zł przyznano powiatowi tzw. algorytmem

- 1.220.400 zł z przeznaczeniem na realizację projektu systemowego PO KL

   Poddziałanie6 .1.3

- 463.500 zł przyznanych w ramach konkursu z rezerwy MPiPS  na realizację

  programu zwiększającego aktywność zawodową osób w wieku 45/50 plus.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy kontynuuje w roku bieżącym realizację projektu „Mamy potencjał – możemy więcej!” realizowanego w ramach PO KL Poddziałanie 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Kwota przewidziana do wydatkowania w 2011r. wynosi 534.794 zł i przeznaczona została na wypłatę wsparcia pomostowego dla uczestników projektu, którzy uruchomili własną działalność gospodarczą oraz specjalistyczne szkolenia dla tych osób.

 

 

Z wstępnych zapowiedzi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że kwota środków przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych w 2012r. kształtować się będzie na poziomie 2011r.

W celu zwiększenia możliwości finansowych w 2012r. Powiatowy Urząd Pracy ubiegać się będzie o dodatkowe środki przyznawane w ramach konkursów PO KL, gdzie aktualnie oczekują na ocenę merytoryczną dwa projekty : z Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Dodatkowo w miesiącu październiku i listopadzie br. złożone zostaną trzy kolejne projekty: dwa z Poddziałania 6.1.1. Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy oraz jeden z Poddziałania 8.1.2. Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Jednocześnie przystąpiono do przygotowań w celu opracowania programu specjalnego dla osób długotrwale bezrobotnych. Program, po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia, w miesiącu luty-marzec 2012r. zostanie złożony do oceny  Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto, wzorem lat ubiegłych, Powiatowy Urząd Pracy będzie czynił starania o pozyskanie dodatkowych  środków FP z rezerwy MPiPS.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 07-10-2011 13:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 07-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 16-02-2012 12:37