herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI zawiadamia że w dniu 30-09-2011r. została wydana firmie ANDALIA Sp. z o.o., ul. Łużycka 21, 74-300 Myślibórz, decyzja nr 419/2011, znak: BOŚ.6740.1.443.2011.MF, stanowiąca aneks do pozwolenia na budowę nr 544/2010, znak: BOŚ.7351-416/2010, z dnia 3-11-2010 r. dotyczącego budowy stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą ? techniczną i parkingiem, przy ul. Łużyckiej, w miejscowości Myślibórz, gmina Myślibórz, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 422/1, 777/2 ( obręb 1 Myślibórz ) w zakresie zmiany pawilonu usługowo-kasowego oraz zmiany przebiegu sieci wod.-kan.