herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

77/2011 w sprawie: konkursu na w/w stanowisko była mowa o nieposzlakowanej opinii oraz wymóg oświadczenia o toczącym się postępowaniu karnym ? wg wiedzy pozyskanej z przeglądarek internetowych i gazet (kurier szczeciński) uzyskuje się informację negatywne dot. wskazanego do obsadzenia stanowiska

Zgłoszona  przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza   interpelacja na X sesji Rady Powiatu   w Myśliborzu z dnia 31 sierpnia br

 

- w sprawie: konkursu na w/w stanowisko była mowa o nieposzlakowanej opinii oraz wymóg oświadczenia o toczącym się postępowaniu karnym – wg wiedzy pozyskanej z przeglądarek internetowych i gazet (kurier szczeciński) uzyskuje się informację negatywne dot. wskazanego do obsadzenia stanowiska

 

Treść udzielonej odpowiedzi na sesji:

 

Starosta Myśliborski – Arkadiusz Mazepa

poinformował, że przyczyna zmiany treści ogłoszenia w sprawie naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze szczegółowo opisana i umieszczona jest na BIP-ie. Dodał, że zmiana dotyczy bezpodstawnego formułowania żądania przedłożenia w konkursie dokumentów w postaci oświadczenia, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie za przestępstwa, gdyż zapis taki naruszałby zasadę konstytucyjną – wolności i zasadę prawa karnego – domniemania niewinności. Zaznaczył, że bezwzględnym warunkiem jest to, że zaświadczenie o niekaralności osoby musi być złożone z chwilą kiedy decyzja o naborze jest pozytywna.

Odnośnie informacji zamieszczanych na stronach internetowych dot. osoby na stanowisku Dyrektora PCPR w Myśliborzu poinformował, że kandydat, który uzyskał nominację Zarządu posiada zarzuty prokuratorskie za czyn popełniony kilkanaście lat temu. Jest prowadzone postępowanie. W dniu kiedy rozstrzygnięty został konkurs – kandydat nie był osobą karaną za czyny, które dyskwalifikowałyby go do pełnienia funkcji publicznych.  Dodał, że nominacja jaka została udzielona na to stanowisko, nastąpiła na okres 3 miesięcy. Zauważył, że dopóki wina nie zostanie udowodniona – dana osoba jest niewinna, dlatego też nie można naruszać jej dóbr osobistych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 26-09-2011 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 26-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 16-02-2012 11:26