herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

63/2011 w sprawie zapytania: Czy starosta odpisując w interpelacjach nieprawdziwe dane narusza przepisy o poświadczeniu nieprawdy?

Zgłoszona  przez Pana Wojciecha Wojtkiewicza   interpelacja na X sesji Rady Powiatu   w Myśliborzu z dnia 31 sierpnia br

 

Treść zapytania :

 

 w sprawie zapytania: Czy starosta odpisując w interpelacjach nieprawdziwe dane narusza przepisy o poświadczeniu nieprawdy?

Treść udzielonej odpowiedzi:

 

(dot. ilości środków pozyskanych ze środków unijnych – różnica ponad 800.000 – z POKL-u 700.000 oraz z MPiPS oraz od Wojewody – program korekcyjno edukacyjny

            Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 - Kodeks karny (Dz. U z 1997 r., nr 88, poz. 553 ze zm.) penalizuje przestępstwo poświadczenia nieprawdy zarówno w typie podstawowym, uprzywilejowanym (§2), jak i kwalifikowanym (§3).

Zgodnie z przepisem art. 271 §1 KK funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Powyższe oznacza, iż wyczerpane być muszą znamiona czynu karalnego tak pod względem podmiotowym (funkcjonariusz publiczny w rozumieniu przepisu art. 115 §13 KK, uprawniony do wystawienia dokumentu w rozumieniu art.115 §14 KK), jak i przedmiotowym (poświadczenie nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne). Należy podkreślić, że sprawca nie oświadcza, ale poświadcza nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

W świetle powyższego wskazuje się na przepis art. 304 §1 Kodeksu postępowania karnego, w myśl którego każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przestępstwo poświadczenia nieprawdy jest przestępstwem ściganym z urzędu, o ile zatem ma Pan wiedzę o popełnieniu czynu wyczerpującego znamiona wskazane powyżej, przepisy ustawy nakładają na Pana obowiązek zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa stosowne organy.

 

Należy podkreślić, że odpowiedzi udzielane na interpelacje radnym stanowią informację podawaną na żądanie wnioskodawcy i w zakresie przez niego wskazanym. W przypadku gdy informacja nie spełnia oczekiwań pytającego, może on wnieść o uzupełnienie odpowiedzi   lub też zadać pytania dodatkowe z zachowaniem dotychczasowego trybu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 16-09-2011 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janina Sidor 16-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 16-02-2012 11:15