herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

48/2011 W sprawie efektów działań powołanego uchwałą Zarządu Powiatu Zespołu do przeprowadzania analizy dotychczasowej formy organizacyjnej Szpitali Powiatowych i przedstawienia możliwych kierunków zmian w tym zakresie oraz podania składu osobowego Zespołu

 

Zgłoszona przez Pana  Tadeusza Maćkałę  interpelacja na X sesji Rady Powiatu   w Myśliborzu z dnia 31 sierpnia br. 

 

Treść zapytania :

 

 

 W sprawie efektów działań powołanego uchwałą Zarządu Powiatu  Zespołu do przeprowadzania analizy dotychczasowej formy organizacyjnej Szpitali Powiatowych i przedstawienia możliwych kierunków zmian w tym zakresie oraz podania składu osobowego Zespołu:

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

 

Na podstawie Uchwały Nr 18/34/2011 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzania analizy dotychczasowej formy organizacyjnej Szpitali Powiatowych i przedstawienia możliwych kierunków zmian w tym zakresie, utworzono zespół, w skład którego wchodzą niżej wymienione osoby:

 

1)    Arkadiusz Mazepa – Przewodniczący Zespołu – Starosta Myśliborski,

2)    Roman Rutkowski – Z-ca Przewodniczącego Zespołu – Radny Rady Powiatu w Myśliborzu, Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego i Drogownictwa

3)    Anna Norsesowicz – Sekretarz Zespołu - Inspektor ds. Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu,

4)    Józef Getman – Członek Zespołu – członek Zarządu Powiatu w Myśliborzu,

5)    Alina Sznabowicz – Członek Zespołu – Radna Rady Powiatu w Myśliborzu, Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych , Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 

6)    Zygmunt Siarkiewicz – Członek Zespołu - Burmistrz Barlinka,

7)    Dariusz Zieliński – Członek Zespołu – Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku,

8)    Piotr Downar – Członek Zespołu – Burmistrz Dębna,

9)    Stanisław Witkowski – Członek Zespołu – Radny Rady Miejskiej w Dębnie, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów,

10)     Ryszard Patkowski – Członek Zespołu – Radny Rady Miejskiej w Dębnie,

11)      Ryszard Mitek – Członek Zespołu – Dyrektor SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku,

12)     Waldemar Skrzypiec – Członek Zespołu – Dyrektor SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie,

13)     Joanna Żydkiewicz-Moździerz – Członek  Zespołu – Z-ca Dyrektora - Ordynator o/noworodków                             i wcześniaków SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie,

14)     Maria Jaworska – Członek  Zespołu -  Z-ca Dyrektora SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku,

15)     Grażyna Przyborowska – Członek  Zespołu – przedstawiciel Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych - SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku,

16)     Grażyna Sucha – Członek  Zespołu – przedstawiciel NSZZ „Solidarność” - SP ZOZ Szpital Powiatowy                  w Barlinku,

17)     Anna Sidyk – Członek  Zespołu – Przewodnicząca Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych - SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie,

18)      Alicja Sutryk – Członek  Zespołu -  Przewodnicząca Związków Zawodowych Pracowników Służby Zdrowia -SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie

19)     Przedstawiciel Kancelarii Mazurkiewicz Wesołowski Mazuro Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska w Szczecinie – Członek Zespołu.

 

Z uczestnictwa w pracach zespołu zrezygnował Pan Stanisław Witkowski.

 

Powołany Zespół przy udziale Gminy Dębno wypracował koncepcję zmiany formy organizacyjno-prawnej SPZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie, w oparciu o zapisy nowej ustawy o działalności leczniczej. Taki kierunek działań stanowi najkorzystniejsze rozwiązanie dla szpitala w jego obecnej sytuacji ekonomicznej. Wprowadza możliwość przekształcenia w spółkę bez konieczności jego likwidacji. Uchwałę intencyjną w tej sprawie podjęła już Rada Miejska w Dębnie w dniu 26.05.2011 roku. Na najbliższej sesji poddany pod głosowanie zostanie projekt uchwały Rady Powiatu w tej sprawie. Na swoim posiedzeniu w dniu 7.09.2011 roku Zarządu Powiatu zaakceptował zadaniowy harmonogram przekształcenia SP ZOZ Szpital Powiatowy w Dębnie.

 

W najbliższym czasie szpital w Dębnie otrzyma od Gminy Dębno wsparcie finansowe w wysokości 500 tys. zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń zakładu opiekuńczo-leczniczego.

Sytuacja ekonomiczna SP ZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku od kilku lat uległa znacznej poprawie. Budżet szpitala bilansuje się, co w aspekcie ekonomicznym pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość i stawiać na jego rozwój. Począwszy od roku 2009 szpital podjął się realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa budynku szpitalnego wraz z łącznikami przy ul. Szpitalnej 10” w ramach pierwszego etapu Programu Inwestycyjnego Szpitala Powiatowego w Barlinku na lata 2009-2013. Źródło finansowania inwestycji stanowić będą środki własne, środki pozyskane z Unii Europejskiej, dotacji samorządowych, a także kredytów i pożyczek. Ponadto,  przedstawiciele władz Gminy Barlinek zadeklarowali gotowość partycypacji w części kosztów związanych z planowanymi inwestycjami szpitala w Barlinku.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 16-09-2011 13:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janina Sidor 16-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 16-02-2012 11:13