herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

42/2011 w sprawie podania uzasadnienia ekonomicznego decyzji komercjalizacji SP ZOZ Dębno

 

Zgłoszona przez Pana  Tomasza Jaremę interpelacja na X sesji Rady Powiatu   w Myśliborzu z dnia 31 sierpnia br. 

 

Treść zapytania :

  w sprawie podania uzasadnienia ekonomicznego decyzji komercjalizacji SP ZOZ Dębno:

 

Treść udzielonej odpowiedzi:

 

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej  (Dz. U. Nr 112 poz. 654) podmiot tworzący SPZOZ może, w terminie 3 miesięcy od upływu terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ pokryć ujemny wynik finansowy za rok obrotowy tego zakładu. W przypadku nie pokrycia ujemnego wyniku finansowego, ustawa zobowiązuje podmiot tworzący do przyjęcia uchwały o przekształceniu bądź likwidacji.                                                                                                                                         Jeżeli podmiot tworzący przekształci szpital w spółkę kapitałową, art. 190 ustawy o działalności leczniczej wprowadza możliwość umorzenia części zobowiązań publicznoprawnych, szczegółowy katolog wskazany jest w ustawie. Cześć zobowiązań cywilnoprawnych objętych pomocą finansową refundowana będzie za pomocą dotacji z budżetu państwa. Po dniu przekształcenia podmiot tworzący przejmuje, ustaloną wcześniej cześć zobowiązań. Po tym dniu może złożyć wniosek o umorzenie zobowiązań znanych na dzień 31.12.2009r.

Ponadto ustawa umożliwia uzyskanie dotacji, która refunduje część zobowiązań publicznoprawnych (zgodnie z art. 196 ustawy o działalności leczniczej). Ważną kwestią jest to, że zarówno umorzenie, jak i dotacja dotyczy jedynie zobowiązań przejętych przez samorząd.

W kwestii dotyczącej finansowania działalności komercyjnej ustawa zakłada w stosunku do wszystkich podmiotów leczniczych, że wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych określa się w regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność leczniczą (art. 24 ust. 1 pkt 12 uodl). Oznacza to, iż mogą być udzielane odpłatne świadczenia i pobierane za nie opłaty. Jeżeli środki za udzielone świadczenia pochodzą jednocześnie ze źródeł publicznych i prywatnych regulamin organizacyjny winien określić organizację procesu udzielania świadczeń, tak aby zapewnić rozdział tych środków oraz poszanowanie przepisów „kolejkowych”. Jednocześnie przyjmuje się, ze możliwość pobierania opłat za świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych będzie tak jak dotychczas – zróżnicowana w zależności od formuły prawnej. Zatem podmioty lecznicze prowadzone w formie spółek w przypadku wyczerpania limitu lub ominięcia kolejki mogą świadczyć odpłatnie świadczenia objęte kontraktem NFZ. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 16-09-2011 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janina Sidor 16-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 23-01-2012 13:36