herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

35/2011 radnego Wojciecha Wojtkiewicza w sprawie wsparcia Biura Obsługi Rady i Zarządu poprzez dodatkowe 0,5 etatu pracownika lub pomoc stażysty; w sprawie umów zawartych pomiędzy Stowarzyszeniem WABAR a ZSP Nr 1 w Barlinku; w sprawie sprzedaży złomu uzyskanego podczas remontu ZSP Nr 2 w Myśliborzu oraz w budynku byłej bursy; w sprawie zmian osobowych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu; w sprawie mechanizmów podejmowania decyzji przez Zarząd Powiatu dot. zabezpieczania środków finansowych dla jednostek; w sprawie wniosków odłożonych po I półroczu 2011 roku; w sprawie konkursu na Dyrektora ZS w Smolnicy i Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Barlinku; w sprawie dokumentacji projektowych wykonanych dla Starostwa Powiatowego w Myśliborzu; w sprawie spraw sądowych z tytułu roszczeń pracowniczych; w sprawie sprzedaży nieruchomości Skarbu Pastwa bez procedury przetargowej; w sprawie przebiegu głosowania Zarządu Powiatu dot. wyboru oferty na przebudowę ul. Chojeńskiej w Dębnie; w sprawie pozyskania środków unijnych przez PCPR w Myśliborzu

 

INTERPELACJE RADNEGO WOJCIECHA WOJTKIEWICZA

ZGŁOSZONE NA VIII SESJI RADY POWIATU W MYSLIBORZU

DNIA 29 CZERWCA 2011R.

 

Radny Powiatu – Wojciech Wojtkiewicz

zgłosił interpelacje w następującej sprawie:

 1. gospodarki nieruchomościami. Jest Skarb Państwa i radni tu nie decydują  o sprzedaży, czy przekształceniach, to jest decyzja Starosty... Mam pytanie, czy w minionej i poprzedniej kadencji (lata 2002-2006 oraz 2006-2010) były sprzedaże nieruchomości Skarbu Państwa bez procedury przetargowej. Ile było tych transakcji?
 2. jakie są mechanizmy podejmowania decyzji, że dla jednej jednostki zabezpieczamy środki finansowe, a dla drugiej nie... 
 3. ile wniosków i na jaką kwotę zostało odłożonych za I półrocze 2011 roku 
 4. co się stało ze złomem, kiedy robiono remont w byłej bursie w Myśliborzu przy ul. Północnej 15?
 5. została opracowana dokumentacja, ale okazało się, że ma wady prawne i należy dokonać jej weryfikacji. ilu dokumentacji to dotyczyło? i jakie będą koszty? (chodzi o p. J. Cholewę)
 6. wsparcia Biura Obsługi Rady i Zarządu w pomoc; proszę wygospodarować 0,5 etatu lub wesprzeć Biuro w stażystę... 
 7. jakie zmiany osobowe zaszły w Starostwie? czy były prowadzone  rozmowy z pracownikami, którzy nie mają jeszcze wieku emerytalnego - sugerując im, aby same odeszły... jakie będą koszty odpraw, jeśli będą te zmiany
 8. czy są sprawy sądowe dot. relacji pracownik - pracodawca? czy takie sprawy się toczą i czy są z tego tytułu jakieś roszczenia?
 9. co stało ze złomem, kiedy przeprowadzany był remont w ZSP Nr 2 w Myśliborzu oraz w budynku byłej bursy?
 10. umowy zawarte pomiędzy stowarzyszeniem WABAR a ZSP Nr 1 w Barlinku; dla kogo były korzystne te umowy? dla szkoły, czy stowarzyszenia? Czy te umowy wspierają szkołę, czy też nie?
 11. co stało ze złomem, kiedy przeprowadzany był remont w ZSP Nr 2 w Myśliborzu oraz w budynku byłej bursy?
 12. projektów unijnych; ile w latach 2002-2006 - II Kadencja i latach 2006-2010 - III Kadencja PCPR Myślibórz pozyskał środków zewnętrznych, unijnych. 
 13. co zrobiło Starostwo, aby ustalić sprawców, którzy przebili koła samochodu byłej Dyrektor PCPR w Myśliborzu - Elżbiety Ligenzy oraz wypisywali na ścianach budynku byłej bursy wyzwiska i obelgi... Nie chcę już mówić o telefonach z groźbą pozbawienia życia Głównej księgowej... czy te sprawy zostały zakończone?
 14. czy jest szansa Panie Starosto, aby sprawozdania z pracy Zarządu radni otrzymywali częściej, aniżeli raz na dwa miesiące (w przypadku kiedy jest sesja nadzwyczajna - radni nie otrzymują sprawozdania z pracy Zarządu), bo później zbiera się dużo tego materiału, a poza tym niektóre rzeczy są już nieaktualne. dobrze byłoby na bieżąco omawiać te kwestie...

 

ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZNIKU

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 08-08-2011 09:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Gembiak 08-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Marek Sobiegraj 08-08-2011 14:39