herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 29-06-2011r. została wydana decyzja nr 264/2011, znak: BOŚ.6740.1.167.2011.MF, udzielająca Gminie Dębno, reprezentowanej przez Burmistrza Dębna, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno, pozwolenia na budowę ścieżki rekreacyjnej wokół Jeziora Lipowo od amfiteatru do plaży w zakresie: budowy ścieżki pieszo-rowerowej, alejek parkowych, schodów terenowych, parkingu, murków oporowych, dwóch pomostów widokowych z altanami na wodzie, 4 stanowisk wędkarskich, mostka ? przepustu nad rzeką Kosą, montażu fontanny napowietrzającej, ogrodzenia wzdłuż ścieżki, ławek parkowych, koszy na śmieci, stojaków na rowery, modernizacji istniejącego oświetlenia i budowy nowej linii, montażu nowych punktów świetlnych, oświetlenia fontanny w stawie, regulacji koryta rzeki Kosy na odcinku od 4+750 do 4+850 wraz z umocnieniem skarp koszami gabionowymi i kiszką faszynową na odcinku 485m, budowy przepustu nad rzeką Kosą, miejscowego umocnienia skarp linii brzegowej koszami gabionowymi na odcinku 13m i 32m, w miejscowości Dębno, gmina Dębno, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntu 263, 284/2, 285, 288, 301/1, 302/6, 303, 310, 453 ( obręb 4 Dębno ).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 01-08-2011 11:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Fus 01-08-2011
Ostatnia aktualizacja: - 01-08-2011 11:25