herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 26-07-2011 r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 310/2011 znak: BOŚ.6740.1.291.2011.MG, udzielająca Farm Equipment International Sp. z o. o. ul. Gorzowska, 74-305 Karsko, pozwolenia na budowę, obejmującego budowę budynku mieszczącego kocioł o mocy 0,5 MW, magazynu opału, komina stalowego, wolnostojącego silosu na opał, zewnętrznej instalacji wody, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, elektrycznej w miejscowości Karsko, na działce o nr ew. gruntu: 763/7 obręb Karsko.