herb BIP - Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

www.powiatmysliborski.pl

STAROSTA MYŚLIBORSKI ZAWIADAMIA że w dniu 02-12-2010r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 228/2011 znak: BOŚ.6740.1.181.2011.MR, udzielająca Gminie Dębno ? reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Dębna, pozwolenia na budowę, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Nizinnej, B. Śmiałego, Daszyńskiego w m. Dębno na dz. nr 39, 92/6, 172/1, 160/1, 162/4, 92/9, 92/18, 92/15, 92/26, 92/1, 91/3, 91/2, 90 obręb 4 Dębno

 

 

 

 

 

INFORMACJA

 

 

 

 

                Zgodnie z art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami).

 

 

STAROSTA  MYŚLIBORSKI

 

ZAWIADAMIA

 

 

 

że w dniu 02-12-2010r. została wydana decyzja Starosty Myśliborskiego Nr 228/2011 znak: BOŚ.6740.1.181.2011.MR, udzielająca Gminie Dębno – reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Dębna,  pozwolenia na budowę, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Nizinnej,           B. Śmiałego, Daszyńskiego w m. Dębno na dz. nr 39, 92/6, 172/1, 160/1, 162/4, 92/9, 92/18, 92/15, 92/26, 92/1, 91/3, 91/2, 90 obręb 4 Dębno.

 

 

 

 

                Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Budownictwa     i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, ul. Spokojna nr 13, 74-300 Myślibórz   (pokój nr 49,  II piętro).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Marcin Rutkowski – Podinspektor w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska

Data wytworzenia informacji: 09-06-2011r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Sobiegraj 14-06-2011 12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Fus 14-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 14-06-2011 12:31